Asscher bezoekt aanpak jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Minister Asscher liet zich in de Creative Factory informeren over de Rotterdamse aanpak van de jeugdwerkloosheid onder jongeren die zijn uitgevallen op school. Jongerenwerkers bezoeken de jongeren thuis, spreken de jongeren aan op ontmoetingsplekken in de wijk en werken samen met sleutelfiguren. Sleutelfiguren en rolmodellen zijn vertrouwenspersonen voor de jongeren en vormen de brug tussen de jongeren en overheidsinstanties.

Sleutelfiguur

Dwight Krolis is zo’n sleutelfiguur. Jongeren uit de buurt kennen Dwight omdat hij op hoog niveau heeft gevoetbald. Als oprichter en directeur van de stichting Young UP bedacht hij het project Jouw Opstelling Voor Succes.

Minister Asscher in gesprek met jongeren in Rotterdam.

Jongeren aanspreken op hun interesses

Dwight Krolis: ‘Wij spreken jongeren aan op hun interesses en hun passie en gebruiken voetbal om jongeren naar werk te helpen. Dat is een taal die ze begrijpen en die dicht bij hen staat. Tegelijkertijd verkleinen we daarmee de afstand tussen onszelf en de jongeren. Ik denk dat dat een hele mooie manier is om jongeren te begeleiden en vooral ook om ze actief te krijgen om zelf toekomstkeuzes te kunnen maken.’

Zie ook de video van Dwight op de Facebookpagina van het ministerie van SZW.

Onderzoek jongeren 'buiten beeld'

Veel werkloze jongeren zonder startkwalificatie komen uit een instabiele thuissituatie en groeien op in een achterstandswijk zonder een ondersteunend netwerk. IZI Solutions deed in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid onderzoek naar deze jongeren, die als ze geen uitkering aanvragen, ‘buiten beeld’ zijn van gemeenten en UWV voor ondersteuning naar werk.

Dwight startte met zijn organisatie Young UP het project Jouw Opstelling voor Succes waarbij voetbaltermen worden gebruiken om de jongeren aan te spreken.

Negatief zelfbeeld

De jongeren in Rotterdam herkenden het beeld dat Dionne Abdoelhafiezkhan van IZI Solutions schetste in haar presentatie van de onderzoeksresultaten. De jongeren voelen zich niet gehoord of begrepen door overheidsinstanties en hebben een negatief zelfbeeld door de vele afwijzingen bij het solliciteren en het gevoel gediscrimineerd te worden.

Bestuurlijke afspraken getekend

De jongeren vroegen minister Asscher wat hij gaat doen om de situatie te verbeteren. De minister legde uit dat Rotterdam de bestuurlijke afspraken tekent, zodat de jongeren ‘buiten’ beeld’ met naam en adres weer bekend zijn bij de gemeente. De gemeente kan hen dan thuis of in de wijk opzoeken, hun persoonlijke verhaal horen en hulp op maat bieden.

Samenwerking

En dat kan de gemeente niet alleen. In Rotterdam werkt de gemeente samen met organisaties zoals Young UP, De Jonge Krijger en De Buzinezzclub om jongeren weer in beeld te krijgen en hen op weg te helpen naar werk of een opleiding.

Werkgeversservicepunt voor jongeren

Ook werkgevers zijn nodig. Daarom is er in Rotterdam een speciaal werkgeversservicepunt voor jongeren die geschikte vacatures direct doorzet naar jongerenwerkers in de wijk. Ook worden in Rotterdam Jongerenakkoorden gesloten met werkgevers die ook werk hebben voor jongeren zonder startkwalificatie.

Aan tafel met jongeren, jongerenwerkers, jongerenorganisaties en de gemeente Rotterdam over de aanpak van de jeugdwerkloosheid onder jongeren 'buiten 'beeld'.