Kabinet: Gemeenten begeleiden jongeren ‘buiten beeld’ naar school of werk

27500 jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, niet werken en geen uitkering ontvangen, worden door hun gemeente de komende tijd weer op weg geholpen naar een opleiding of een baan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarnaast de Participatiewet zo aan dat ook de groep jongeren van 23 tot 27 vanaf 2017 door een koppeling van gegevens 'in beeld' kan komen en hulp kan krijgen.

Vorig jaar bleek dat ongeveer 66000 jongeren onder de 27 met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, het contact verloren hebben met de instanties die hen op weg naar een baan kunnen helpen. Ze zijn uit beeld geraakt. Deze situatie maakt hun toekomst onzeker. De ministers Asscher en Bussemaker kondigden daarom in november onder andere aan met gemeenten bestuursafspraken te maken en de aanpak van voortijdig schoolverlaten beter op die van de aanpak jeugdwerkloosheid aan te sluiten.

De jongeren tussen 18 en 23 zijn inmiddels door de gemeenten in kaart gebracht en krijgen gericht hulp. Zo gaan in Rotterdam onder meer jongerenwerkers bij alle jongeren die in beeld zijn gebracht op huisbezoek en worden jongerenakkoorden gesloten met werkgevers, met name voor jongeren zonder startkwalificatie. Zo werken in Amersfoort net afgestudeerde jongeren bij het Jongerenloket. Doordat het leeftijdsgenoten zijn, sluiten zij direct aan bij de belevingswereld van de doelgroep. Zij helpen jongeren bij het vinden van een (leerwerk)baan, door advies te geven over leren en werken, voorlichting te geven over kansen op de arbeidsmarkt en te leren netwerken. En gaat 's-Hertogenbosch onder andere experimenteren met tussentijdse instroom op mbo-opleidingen voor oudere jongeren. Ook zetten zij voor deze jongeren, die vaak al lang uit het onderwijs zijn, een jobcoach in om uitval te voorkomen.

Pilots

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid en partners willen gemeenten ondersteunen bij het bereiken en activeren van jongeren zonder startkwalificatie:

  1. Matchen en scholen in samenwerking met de uitzendbranche
    De uitzendbranche wil graag een rol spelen in het matchen en scholen van deze jongeren in samenwerking met gemeenten. De Stichting opleiding & ontwikkeling Flexbranche stelt voor een pilot met gemeenten scholingsvouchers beschikbaar. 
  2. Sociale kaart
    Centrumgemeenten kunnen meedoen met een pilot waarbij (in)formele organisaties (denk aan religieuze instellingen, buurtcentra, sportclubs) en rolmodellen/sleutelfiguren, die jongeren ‘buiten beeld’ goed kunnen bereiken, in kaart worden gebracht. Ook wordt onderzocht hoeveel jongeren zij weten te bereiken en wat hun impact op deze jongeren is.
  3. Trainen van vrijwilligers van etnische zelforganisaties
    Centrumgemeenten kunnen meedoen aan een pilot waarbij vrijwilligers van etnische zelforganisaties worden getraind om hen beter te ondersteunen in hun contact met gemeenten richting inkomen en werk. Vrijwilligers hebben vaak een goed bereik onder jongeren ‘buiten beeld’ en jongeren vertrouwen hen, maar ze missen voldoende kennis van wat de gemeente voor de jongeren kan betekenen.