Regio’s delen ervaringen en krijgen tips op Leercirkel Matchen op Werk

De regionale projectleiders, RMC-coördinatoren en managers werkgeversdienstverlening van UWV waren dinsdag op uitnodiging van de Aanpak Jeugdwerkloosheid in Utrecht bijeen voor een dagvullend programma over het matchen op werk van jongeren met een uitkering en jongeren zonder diploma.

Aanleiding voor deze editie van de ‘Leercirkel’ zijn de afspraken die de wethouders Onderwijs en Aanpak jeugdwerkloosheid binnenkort maken over het matchen op werk van jongeren zonder diploma. De deelnemers wisselden tips en adviezen uit om deze jongeren, als zij zich niet thuisvoelen in een schoolse omgeving, te beter te kunnen ondersteunen in de richting van een baan of een leerwerkplek.

Leercirkel Matchen op Werk 22 maart 2016

In Tivoli/Vredenburg in Utrecht vond de Leercirkel Matchen op Werk plaats.

Werknemersvaardigheden en zoekgedrag

Bij een vraaggerichte dienstverlening is het essentieel dat er een duidelijk beeld is van het aanbod van jongeren. De jongeren dienen te beschikken over goede werknemersvaardigheden en effectief zoekgedrag. Gemeenten en UWV kunnen de jongeren hierop ondersteunen met sollicitatietrainingen en persoonlijke begeleiding.

Hoe bereik, motiveer en activeer je jongeren?

In de middag presenteerde IZI Solutions haar inzichten. Het jonge onderzoeksbureau onderzocht voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid hoe men jongeren kan bereiken, motiveren en activeren zodat zij kunnen worden gematcht op werk.

Niet 'cool' om een uitkering aan te vragen

'Jongeren zijn niet een probleem. Jongeren hebben problemen', aldus IZI Solutions. Zo denken jongeren nog altijd via laagdrempelige vacaturesites werk te vinden, terwijl werkgevers nieuw personeel vooral in hun eigen netwerk zoeken. Ook is het niet 'cool' om een uitkering of bijstand aan te vragen, waardoor deze jongeren buiten beeld blijven voor gemeenten en UWV om hen te matchen op werk.

Leercirkel Matchen op Werk 22 maart 2016

Een jury van jonge ervaringsdeskundigen beoordeelde de pitches van de deelnemers.

Matchingsevenement organiseren

Aan het einde van de dag was het aan de deelnemers om aan de hand van alle tips, ervaringen en do’s en don’ts een pitch te geven. Onder meer moesten zij een matchingsevenement voor werkzoekende jongeren en werkgevers organiseren. In de jury zaten ook twee jongeren: Salim, een jonge schoolverlater en Ismaël, een jongere ‘buiten beeld’.

Ali B.

Enige discussie was er over het voorstel om Ali B. het event te laten leiden. De jonge juryleden wezen erop dat de Marokkaans-Nederlands rapper en programmamaker op weinig 'streetcredit' hoeft te rekenen onder de jeugd van vandaag. Zo bleek dat het advies 'leef je in in de doelgroep', lastiger is om na te leven dan gedacht. (Meer do's en don'ts onderaan deze pagina.)

Treinreis vanuit Friesland

Een drukke dag, aldus de deelnemers. Maar wel zinvol, al was het maar om met deze 3 belangrijke schakels uit het netwerk rondom deze jongeren, aan tafel te zitten. Voor de projectleider Aanpak Jeugdwerkloosheid Fryslân West Anne-Marie Verhaar en haar collega, RMC coördinator Zuidwest Friesland Miranda Bijker Drent, begon de dag al vroeg met een lange treinreis.

Miranda: ‘Twee uur heen en twee uur terug. Een perfecte kans om met mijn collega van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân West alles goed te bespreken, iets waar we normaal eigenlijk toch te weinig tijd voor kunnen vrijmaken.' Anne-Marie: 'Ook fijn om herkenning te zien, dat knelpunten ook elders worden ervaren en van anderen te horen hoe zij van hun aanpak een succes hebben weten te maken.'

De uitkomsten van de Monitor Matchen op Werk en van het onderzoek ‘Hoe bereik, motiveer en activeer ik jongeren?’ verschijnen op een later moment op deze website. 

10 do's en don'ts bij het bereiken, motiveren en activeren van jongeren

Do's

 

Don'ts

 

1. Geloven dat alle jongeren 'iets' willen
Motivatie is persoonlijk, jongeren kunnen door verschillende dingen gemotiveerd en geprikkeld te raken. Probeer erachter te komen wat hen drijft.

  1. Geloven dat jongeren niets willen.
Jongeren zijn niet lui, ze zijn selectief gemotiveerd
 
2. Inzetten van social media in alle fasen. Zet ook SnapChat, Instagram, YouTube en Facebook in.   2. (Telefonische) spreekuren instellen waarbij jongeren op gestelde tijden binnen kantooruren kunnen bellen of langs kunnen komen.  
3. Focus op het positieve, op behaalde resultaten en mogelijkheden   3. Focussen op wat er niet goed gaat of is gegaan.  
4. Ken de generatie van nu. Generatie Y/Z: Deze jongeren willen gehoord, gezien en gewaardeerd worden. Ook merkbaar aan de groei van bloggers en vloggers. Ook: behoefte aan concreetheid.   4. Vasthouden aan eigen beleveniswereld (ervan uitgaande dat u behoort tot Generatie X of Babyboomers).  
5. Stel oprechte vragen die je niet persé hoeft te stellen. Kom erachter wat hen beweegt, wat zij leuk vinden en nog belangrijker: waar ze behoefte aan hebben.   5. Werk een lijstje met vooraf gestelde vragen zonder diepgang.  
6. Belonen en focussen op de consequenties van gedrag. Bij duurzaam motiveren en activeren van werkzoekende jongeren, past een aanpak waarin de jongeren beloond worden. Voor kortstondig effectief uitstromen van de uitkering, past een aanpak van bestraffen beter.   6. Bestraffen en focussen op het gedrag zelf.  
7. Eerst bouwen aan zelfvertrouwen voordat activatie wordt ingezet. Jongeren zijn vaak onzeker waardoor ze bepaalde dingen niet durven, wat snel geinterpreteerd wordt als niet gemotiveerd.   7. Direct willen activeren.  
8. Co-creatie: geef jongeren autoriteit en keuzevrijeheid. Jongeren weten heel goed wat ze willen. Beslis als volwassene niet voor ze; laat ze meedenken en zelf met mogelijkheden komen.   8. Voor de jongere bepalen wat hij/zij gaat doen.  
9. Benader influencers: Bekende mensen die trendsetters zijn onder jongeren of die een groot bereik van jongeren hebben.   9. Jongeren alleen via professionale organisaties en instellingen benaderen.  
10. Biedt continuiteit, maatwerk, duidelijkheid en perspectief. Zoals: Eén vast contactpersoon gedurende een traject (waar de jongeren op  kan terugvallen). En evalueer en meet werlke trajecten effectief zijn. Niet alleen onder de aanbieders maar ook onder de jongeren die het traject hebben doorlopen.   10. Jongeren van kastje naar muur sture, consequent volgens het boekje werken en iets vaaags bieden. Met name bij trajecten gebeurt dit. Jongeren moeten dan vaak van contactpersoon wisselen en daardoor hun verhaal vaak vertellen en hebben ze het idee dat ze niet serieus worden genomen. Tijdens 'matchingsevents' zijn er vaak geen concrete vacatures of perspectiefmogelijkheden.