Gemeente mag jongeren in de 4 weken-zoektermijn al ondersteunen

Gemeenten kunnen kwetsbare jongeren al gedurende de eerste 4 weken-zoektermijn ondersteunen bij hun zoektocht naar werk of een opleiding. Dat stelt staatssecretaris Klijnsma in reactie op de Motie Voortman.

Als een jongere in de leeftijd tot 27 jaar zich bij de gemeente meldt om bijstand aan te vragen, moet hij of zij zelf eerst 4 weken lang actief op zoek naar passend werk of een geschikte opleiding. Pas na deze zoektermijn kan de jongere, als de gemeente oordeelt dat de jongere voldoende actief is geweest, een bijstandsuitkering aanvragen.

Kwetsbare jongeren

Voor kwetsbare jongeren kan het echter moeilijk zijn om zelfstandig naar werk of een opleiding te zoeken en daarvoor de juiste acties te ondernemen, aldus de staatssecretaris in de brief aan de Tweede Kamer. In die gevallen kan de gemeente al in de 4 weken-zoektermijn ondersteuning bieden. Gemeenten kunnen jongeren zonder startkwalificatie ook ondersteunen bij een leerwerktraject (artikel 10f van de Participatiewet). Gemeenten kunnen deze ondersteuning al bieden als jongeren dreigen uit te vallen uit het onderwijs.

Het is aan het College van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad of deze mogelijkheid wordt benut en op welke wijze wordt vormgegeven.