Ook plek voor mbo-1 leerling bij Hilton Rotterdam

De gemeente Rotterdam werkt samen met Hilton en het Albeda Startcollege om jongeren van mbo-1 niveau voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De partijen tekenden daartoe het eerste Rotterdamse Jongerenakkoord in april 2015. Hilton is een van de werkgevers die in het Werkakkoord had aangegeven open te staan voor de actieve bemiddeling van jongeren.

'Echte doeners'

De samenwerking richt zich op jongeren van niveau mbo-1. Een lastige groep om een stage of werkplek voor te vinden. De jongeren hebben een laag niveau of kampen met allerhande problematiek. Veel van hen behalen nooit méér dan een diploma mbo-1, omdat leren in de schoolbanken ze niet ligt. ‘Het zijn echte doeners’, aldus Wilma Lodder-Breedveld.

Actieteam Werk op het Albeda College

Lodder is docent bij het Albeda College. Sinds een jaar zit ze in het Actieteam Werk, dat de school speciaal heeft opgezet. Het actieteam gaat actief op zoek naar werkgevers om hen ervoor te interesseren jongeren van mbo niveau 1 in hun bedrijf te begeleiden. Doel is dat de leerlingen direct na school instromen op een baan of leerbaan, juist omdat het lastig voor ze is om op eigen kracht een werkgever te vinden.

Leerlingen van het Albeda College, mbo-1, helpen een dagje mee in het Hilton Rotterdam.

Op bezoek bij de bedrijf, wijst Lodder de werkgevers op de grootte van deze groep kwetsbare jongeren. Ieder jaar behalen alleen al in Rotterdam ongeveer 1200 leerlingen een mbo-1 diploma, rekent Lodder voor. Ongeveer 700 jongeren hebben de intellectuele capaciteiten en het taalniveau om door te stromen naar niveau 2. De andere 500 leerlingen zijn nog niet of misschien wel nooit in staat om niveau 2 te halen.

500 jongeren die niemand wil hebben

Lodder: ‘Het is van de zotte dat er elk jaar 500 leerlingen van school komen die niemand wil hebben. Terwijl, als je als werkgever investeert in zo’n jongere, je daar een gouden werknemer voor terug krijgt.'

Het Actieteam Werk kijkt welke bedrijven leerlingen willen aannemen en of er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn om leer-werktrajecten op te zetten. ‘Het leuke van Hilton is dat ze hebben gezegd: wij doen mee.’

Afgesproken is dat Hilton Rotterdam in 2015 voor 60% van het aantal vacatures jongeren aanneemt. Hilton staat open voor passende kandidaten uit verschillende doelgroepen. Daarnaast biedt de hotelketen BBL-leerbanen en stages aan, voor hbo en BOL. In de herfst start de eerste mbo-1 student met een stage van 2 dagen per week bij Hilton.

Met andere kleren aan, worden ze serieus genomen

Eerder dit jaar mochten studenten van mbo-1 en hun docent een dag meehelpen bij een catering in het hotel. ‘Leren op de werkvloer’, vertelt Lodder, ‘daar leren ze heel veel van’. Zo moesten de studenten een nette zwarte broek en schoenen aan en een wit overhemd.

‘Een metamorfose. Normaal lopen ze rond in broeken die halverwege de billen afgezakt zijn. Met andere kleding aan, voelden ze zich een ander mens. En werden ze serieus genomen. Die les leren ze niet in de schoolbanken. Dat moeten ze voelen.’

Administratieve lasten

Hilton zet zich graag in voor de mbo-1 studenten, maar wijst erop dat een dergelijke actie veel administratieve inspanning vergt. De studenten moeten op een contract van school; paspoorten moeten worden opgevraagd en gekopieerd en 7 jaar bewaard; badges aangemaakt.

De studenten konden niet het inwerkprogramma van 45 dagen doorlopen, iets wat eigenlijk verplicht is voor alle nieuwe medewerkers. Anneloes van Geenen-Simon, HR Manager bij Hilton: ‘Het was heel leuk dat de studenten een dagje kwamen meewerken, maar vanwege de administratieve druk kan zoiets niet elke maand’.

Broodjes smeren voor de gemeente Rotterdam

De studenten schonken thee en koffie in en hielpen bij het smeren van de broodjes voor een vergadering van de gemeente Rotterdam. ‘De aanwezigen wisten dat het studenten betrof van het Startcollege. Maar voor een bedrijf dat bij ons het volle pond betaalt voor een vergadering, kunnen we geen studenten inzetten zonder ervaring en die niet getraind zijn volgens de Hilton standaarden. Immers, onze gasten verwachten de 5-sterrenservice die ze gewend zijn van Hilton.’

De gemeente Rotterdam is intussen hard bezig om meer samenwerking op te zetten. Doel is om ook jongeren te bemiddelen die niet 90 of 100% matchen op vacatures, legt Marieke Smit , programmamanager Jongeren aan de Slag bij de gemeente Rotterdam, uit.

‘We sluiten jongerenakkoorden ter ‘preventie’ waarbij we de samenwerking met onderwijs organiseren en we sluiten jongerenakkoorden die extra inzetten op “begeleiden naar werk”.’

Ook jongeren die 60% matchen, aan werk helpen

‘Dit is een aanvullende benadering dan die het Werkgeversservicepunt nu doet. Het Werkgeversservicepunt zoekt de beste match uit de ‘bakken’ van UWV en gemeente. Bij het Jongerenakkoord willen we ook de jongeren die 70 of 60% matchen aan werk helpen. Want zo voorkomen we dat zij straks bijstand ontvangen.

De bedrijven krijgen van ons ondersteuning om deze jongeren te kunnen begeleiden en we kijken welke rol het onderwijs kan spelen bij het maken van de match. En natuurlijk zorgen we voor de ‘reguliere’ dienstverlening die het Werkgeverservicepunt al doet door passende kandidaten te zoeken voor de banen.

Op 2 november organiseert de gemeente een grote werkgeversbijeenkomst. Ceo’s en directeuren worden daarvoor door de burgemeester uitgenodigd. ‘We laten er inspirerende voorbeelden zien, zoals Hilton en de samenwerking tussen Hago Zorg en Erasmus MC.’ De gemeente is positief gestemd.

‘Er zijn veel bedrijven die vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen of gewoon omdat ze iets extra’s willen doen, willen meedoen met de aanpak jeugdwerkloosheid in Rotterdam. Wij als overheid moeten hen ondersteunen en de weg wijzen.’