Werkloosheid onder jongeren iets opgelopen

Het werkloosheidspercentage onder jongeren (tot 25 jaar) is in de afgelopen maanden iets opgelopen, van 11,1% in mei naar 11,2% in augustus 2015. Het aantal werkloze jongeren nam in deze periode licht toe van 156.000 jongeren naar 158.000. Het aantal werkende jongeren nam af: van 1255.000 naar 1246.000.

Jeugdwerkloosheidscijfers augustus 2015

De cijfers zijn afkomstig van de EnquĂȘte Beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Meer informatie over de dataverzameling is te vinden op de website van het CBS.