SmartCab leidt 40 jongeren naar betaalde baan

Een startkwalificatie, een taxipas, begeleiding van een jobcoach, werkervaring met behoud van uitkering en een zeer grote kans op een betaalde baan, dat biedt het Twentse project SmartCab aan jongeren afkomstig uit de WW, bijstand en het 1000-jongerenplan. Na een jaar telt SmartCab de 40ste jongere die uitstroomt met een jaarcontract voor een betaalde baan op zak.

Een succes dus, aldus initiatiefnemer en ondernemer Hans Landman. ‘De uitstroom naar werk is 80%, ik ken geen enkel ander project dat zo’n hoge uitstroom kent.’ Van de jongeren had 30% een WW-uitkering, 60% een bijstandsuitkering en 10% kwam uit speciale projecten en kampte met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

De meeste jongeren zijn bij SmartCab aan de slag gegaan. Anderen zijn elders uitgestroomd als professioneel taxichauffeur, naar de Belastingdienst, naar Saxion Hogeschool, naar een grote autodealer en naar nog andere, veelal regionale, werkgevers. ‘Daar hebben we zelf ook in bemiddeld door ze in de spotlights te zetten. 80% is echt veel, dat hadden we zelf ook niet verwacht.’

'Zelf aanmelden is eerste stap naar succesvolle afronding'

Landman heeft ervaring met sociaal ondernemen, eerder zette hij zich in voor de werkgelegenheid van 50-plussers. Hoe verklaart hij het succes?
‘Ten eerste investeren wij tijdens het opleidingsdeel ongeveer 2000 euro in de jongeren dus wij zorgen er wel voor dat ze bij de les blijven. Ten tweede: de jongeren hadden zich zelf aangemeld. De eerste lichting hebben we met een eigen Facebookcampagne gerekruteerd. Het feit dat ze zelf via Facebook gereageerd hebben, is eigenlijk al de eerste stap in de motivatie om het succesvol af te ronden.’

Samenwerking SmartCab en 11 Twentse gemeenten

Inmiddels bestaat er een hechte samenwerking tussen de gemeente en SmartCab. Aanpak Jeugdwerkloosheid Twente nodigt alle jongeren die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen uit voor een voorlichtingsbijeenkomst, voert de voorgesprekken en zorgt ervoor dat de jongeren komen opdagen. Als de jongeren na de bijeenkomst nog steeds enthousiast zijn, krijgen ze een intake met de werkgever en kunnen ze starten.

Na de opleiding gaan de jongeren 2,5 maand aan het werk op een leerwerkplek als taxichauffeur bij SmartCab, met behoud van uitkering. De Twentse gemeenten steunen het project. De wethouder van Oldenzaal omarmt alle initiatieven die jongeren een kans geven. De regio Twente heeft het instrument Jongerenvoucher ingezet, met een waarde van 2.500 euro per deelnemer.

Hans Landman feliciteert Lilian Hulscher. Lilian is de 40ste jongere die haar opleidings- en werkervaringsperiode bij SmartCab succesvol afrondt en doorstroomt met een jaarcontract naar een werkgever.

Petra Weideveld van Aanpak Jeugdwerkloosheid Twente: ‘Jongeren die een danige afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen deze extra financiële impuls mee om de werkgever over de streep te trekken om hem of haar aan te nemen. De Jongerenvoucher heeft nu zijn plafond bereikt, maar deze werkgever is zo gecharmeerd van onze voorselectie, dat wij daar nu mee doorgaan.’

'Jongerenvoucher kweekt goodwill bij werkgevers'

‘We kunnen wel zeggen: we hebben 3000 werkloze jongeren in Twente en de werkgever zegt: doe mij maar een bus vol, maar zo werkt het niet. Er moet een kwalitatieve match zijn. Door het inzetten van de Jongerenvoucher hebben we een stukje goodwill bij de werkgever kunnen kopen waarmee wij kunnen zeggen: leer de doelgroep eerst eens goed kennen.’

De samenwerking met gemeenten en UWV vereist wel dat de jongere een uitkering ontvangt en dat geeft soms ook problemen, bijvoorbeeld als de jongere in de laatste maanden van een ww-uitkering zit. Het is dan niet zeker dat de jongere daarna een bijstandsuitkering krijgt van de gemeente dus dan kan de jongere niet in het project instromen. Dat soort situaties maakt het ondernemers lastig om sociaal te ondernemen, denkt Landman.

'Onbekendheid met gemeentelijke instrumenten speelt grote rol'
Landman ziet veel ruimte voor verbetering bij het faciliteren van de werkgever. Laat de werkgever duidelijk weten welke instrumenten er zijn, zodat hij met zo’n informatiebrochure naar zijn hoofd P&O kan stappen: “kijk, dat kan allemaal in deze gemeente. Kijk eens wat er voor ons mogelijk is.” Onbekendheid speelt een grote rol.’

Want uiteindelijk kan Landman het iedere werkgever aanraden. ‘We wilden met SmartCab een bijdrage leveren aan de oplossing van de jeugdwerkloosheid, maar het heeft ons ook heel veel publiciteit gebracht. Ons bedrijf staat op de kaart als innovatief. En we hebben hele goede relaties met gemeenten en provincies. En voor onze taxi’s hebben we een nieuwe doelgroep aangeboord omdat SmartCab 40 tot 50% goedkoper is dan een normale taxi. Een taxi wordt zo beschikbaar voor bijvoorbeeld ouderen die langer thuis blijven wonen en een ritje naar de dokter nodig hebben of een avond willen sjoelen.’

‘Landman wil zich blijven inzetten voor werkloze jongeren. ‘Binnen nu en 1,5 jaar wordt SmartCab grotendeels uitgevoerd door betaalde krachten maar er zal altijd ruimte blijven voor het sociale deel van SmartCab. Voor gemotiveerde jongeren willen wij ons altijd in blijven zetten voor het behalen van een hogere startkwalificatie en het opdoen van werkervaring. Die rol brengt ons zelf veel voldoening. ‘

SmartCab is een initiatief van de taxibedrijven Brookhuis Oldenzaal en Baan Rijssen.