Focus op kwetsbare en migranten-jongeren en loopbaanleren

Migrantenjongeren krijgen op advies van Mirjam Sterk, vertrekkend ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, de komende jaren meer aandacht in de aanpak jeugdwerkloosheid. Vijf steden - Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Zaanstad - nemen hier het voortouw in.

Samen naar een Werkende Toekomst

Daarnaast zetten alle gemeenten samen met UWV de komende jaren in op actieve bemiddeling naar werk van kwetsbare jongeren. Hiervoor tekenden de gemeenten, UWV en de ministers Asscher en Bussemaker de Intentieverklaring 'Samen naar een Werkende Toekomst'. Hiervoor wordt circa 7 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. Ook zijn er met 75 werkgevers afspraken gemaakt in Werkakkoorden over het vergroten van kansen op werk voor jongeren.

Advies Mirjam Sterk aan Kabinet

Sterk adviseert bovendien om alle jongeren in het onderwijs beter te begeleiden bij het sturen van hun loopbaan; 'loopbaanleren' om de mismatch tussen afgestudeerden en werkgevers te verkleinen.

In 2013 is de Aanpak Jeugdwerkloosheid gestart met Mirjam Sterk als ambassadeur voor een periode van twee jaar. In de afgelopen 2 jaar zijn 32.000 jongeren in de regio’s aan de slag geholpen. Daarvan zijn 23.000 jongeren geplaatst bij een werkgever op een baan, leerwerkplek of stage en worden 9.000 jongeren voorbereid op een opleiding of werk. Nu de termijn van de ambassadeur afloopt, adviseert Sterk hoe verder te gaan in de Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Mirjam, minister Bussemaker en minister Asscher tijdens de #WerkDag.

Mirjam, minister Bussemaker en minister Asscher tijdens de #WerkDag op 31 maart 2015.

Migrantenjongeren

De werkloosheid onder migrantenjongeren is, ondanks de dalende jeugdwerkloosheid, nog steeds met 25 procent onwenselijk hoog. Volgens Mirjam Sterk gaan migrantenjongeren steeds succesvoller deelnemen aan het onderwijs, maar dat is nog niet terug te zien in een betere arbeidsmarktpositie. Migrantenjongeren van nu mogen niet de problemen van hun (groot)ouders overerven.

Daarom adviseert Sterk het kabinet om de jongeren uit deze buurten en de problemen waar zij mee te maken hebben centraal te stellen in de buurtgerichte aanpak. Zij adviseert om jongeren uit deze buurt te benoemen tot extra prioritaire doelgroep voor actieve bemiddeling naar werk. Ook raadt de ambassadeur aan om onzichtbare jongeren beter in beeld te brengen en aanpakken te ontwikkelen om ook hen weer perspectief te bieden op een opleiding of werk.

Actieve bemiddeling naar werk van kwetsbare jongeren

Vooral jongeren zonder startkwalificatie hebben het zwaar. Ze zijn twee keer zo vaak werkloos als jongeren die wel een startkwalificatie hebben en hebben vaker een bijstandsuitkering. Daarom wordt in alle arbeidsmarktregio's extra ingezet op actieve bemiddeling naar werk van kwetsbare jongeren, die zonder ondersteuning veelal niet aan de slag komen. UWV en gemeenten krijgen hiervoor 7 miljoen euro per jaar.

Loopbaanleren

Sommige jongeren zijn onnodig (lang) werkloos door een mismatch in studierichting en een mismatch van werknemersvaardigheden. Mirjam Sterk adviseert loopbaanleren structureel te verankeren in het onderwijs, van het basisonderwijs tot aan de universiteit. Zij adviseert na te gaan in hoeverre scholen via wet- en regelgeving een incentive nodig hebben om zich meer in te zetten voor loopbaanleren, loopbaanleren op te nemen als onderdeel van lerarenopleidingen en de mogelijkheden te onderzoeken voor een landelijk expertisecentrum om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de invoering.

Werkakkoorden

Mirjam Sterk sloot met 75 werkgevers(organisaties) Werkakkoorden af. Hierin staan afspraken over stages, leerbanen en werkplekken voor jongeren. 'We hebben er nu 75 ambassadeurs in het bedrijfsleven bij', aldus Sterk.

'De kracht van de Werkakkoorden is dat werkgevers worden geprikkeld om vanuit intrinsieke motivatie aan de slag te gaan. Het is niet de overheid die hen iets verplicht; het is juist de overheid die hen vraagt wat zij nodig hebben om de kans op werk voor jongeren te vergroten. Dat is veel krachtiger'. 22 van deze werkgevers willen zich ook inzetten voor kwetsbare jongeren in samenwerking met UWV en gemeenten.