16 februari Matchen op stages

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Mundus college, Burgemeester Hogguerstraat 2, Amsterdam

De dag begint met een gezamenlijk ontbijt waarbij men kijkt naar filmopnames van een gesprek tussen ouder en kind die laten zien hoe je kunt samenwerken aan een thuisopdracht over de studiekeuze. Vervolgens is er een interview van 2 koppels van ouder en kind over de wijze waarop ouders de kinderen bijstaan in de schoolloopbaan.

De directeur Gelijke Kansen Alliantie is namens het ministerie van OCW aanwezig en gaat in gesprek met enkele leerlingen over hun stage. Het programma wordt afgesloten met de Handdruk Challenge. Daarna vertrekken de leerlingen naar hun stageadressen.