Samen met werkgevers

Werkgevers kunnen jongeren (leerwerk)banen bieden in hun bedrijf en ze kunnen scholieren enthousiasmeren voor hun vak tijdens een korte stage of bedrijfsbezoek.

Afspraken met werkgevers

Op 31 maart 2015 tekenden de 75 werkgevers een Werkakkoord.

De logo's van de 75 werkgevers die een Werkakkoord tekenden.

Kijk verder wat Team Aanpak Jeugdwerkloosheid in het kader van Matchen op werk heeft gedaan om de kansen voor (jonge) werkzoekenden bij werkgevers te verbeteren en hoe werkgevers zijn betrokken bij de pilot Werkexploratie in het vmbo en de pilot Oriƫnterende bedrijfsbezoeken in het mbo.