Werkwijzer voor professionals die met jongeren werken

Jongeren hebben ondersteuning op maat nodig afgestemd op hun kenmerken en omstandigheden. De ondersteuning moet ook activerend zijn; jongeren moeten erbij betrokken zijn, meedenken en meedoen. Daarom moet elke gemeente samen met de jongere een plan van aanpak opstellen, evalueren en zo nodig bijstellen (artikel 44a van de Participatiewet). In het plan staan de afspraken over het zoeken naar werk, de plichten van de jongere en de ondersteuning die de gemeente hem of haar biedt.

Plan van aanpak verbetert kansen nog niet

Gemeenten stellen voor bijna alle jongeren een plan van aanpak op, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. De Inspectie stelt echter ook dat het plan van aanpak de kansen op de arbeidsmarkt van de jongere meestal niet verbetert. Jongeren geven aan dat zij zich niet betrokken voelen bij hun plan van aanpak; ze kennen het niet, gebruiken het niet of vinden het niet nuttig. Er staan vaak alleen verplichtingen in, de toon is negatief en de plannen van aanpak zijn lang niet altijd afgestemd op de kenmerken en omstandigheden van de jongere.

Plan van aanpak verbetert kansen niet

Gemeenten stellen voor bijna alle jongeren een plan van aanpak op, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. De Inspectie stelt echter ook dat het plan van aanpak de kansen op de arbeidsmarkt van de jongere meestal niet verbetert. Jongeren geven aan dat zij zich niet betrokken voelen bij hun plan van aanpak; ze kennen het niet, gebruiken het niet of vinden het niet nuttig. Er staan vaak alleen verplichtingen in, de toon is negatief en de plannen van aanpak zijn lang niet altijd afgestemd op de

Werkwijzer Jongeren

Hoe ondersteun je jongeren naar maatschappelijke participatie in de vorm van werk, opleiding of ondernemerschap? Wat is er voor nodig om ze te bereiken en je een beeld te vormen van wat ze willen en kunnen? En hoe formuleer je een plan van aanpak en begeleid je jongeren bij het uitvoeren van dat plan?  Waarom vragen jongeren een andere manier van ondersteuning dan volwassenen? Op die vragen geeft de Werkwijzer Jongeren een antwoord. De Werkwijzer is mede op verzoek van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid ontwikkeld voor professionals die bij gemeenten werken.

Uitvoering en verspreiding

De Werkwijzer is onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa (de vereniging van gemeentelijke managers op het gebied van werk en inkomen) en BvK (Beroepsvereniging voor Klantmanagers). De Werkwijzer Jongeren is te vinden op de website van Divosa en is via de communicatiekanalen van Divosa onder de aandacht gebracht van professionals. Ook is de Werkwijzer verspreid via de website Aanpak Jeugdwerkloosheid, de nieuwsbrief en Twitter en is er in de Verzamelbrief van SZW aandacht aan besteed. Tijdens de Slotdag van de WerkWeek op vrijdag 17 februari 2017 hebben Henk Spies (namens Divosa) en Huub Nelis (YoungWorks) een masterclass gegeven.

Op basis van de Werkwijzer start Divosa in het voorjaar van 2017 met de ontwikkeling van een leergang voor professionals.