Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

Voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk is een sterk netwerk nodig van werkgevers met passende vacatures. Echter, nog te weinig werkgevers stappen naar een regionaal werkgeversservicepunt (WSP) als zij personeel nodig hebben. Minder dan helft van de werkgevers (17 tot 40%) maakt gebruik van werkgeversdienstverlening.

Behoefte aan betere bekendheid WSP

Veel werkgevers zijn niet bekend met het bestaan van het WSP en met de diensten van gemeenten en UWV, zo stelt de Inspectie SZW in Werkgeversperspectief 2015. Ook hebben werkgevers de indruk dat gemeenten en UWV niet veel voor hen kunnen betekenen. Werkgevers met een bijzondere betrokkenheid bij de doelgroepen van gemeenten en UWV hebben behoefte aan een betere bekendheid van het WSP. Ook willen ze inhoudelijk goede en toegankelijke informatie. Zij verwachten een proactieve houding en laten aan het WSP het initiatief. Hebben zij eenmaal contact, dan zijn zij niet ontevreden over de dienstverlening.

Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

De regio’s Noord-Limburg, Rijnmond en West-Brabant ontwikkelden met Team Aanpak Jeugdwerkloosheid en campagnebureau BKB tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk om de bekendheid van het WSP te verbeteren en het werkgeversnetwerk uit te breiden. Ook het landelijk werkgeversservicepunt, de AWVN en de Programmaraad zijn betrokken. De Programmaraad is een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, UWV en Cedris.

Bestaand netwerk benutten

West-Brabant maakt gebruik van werkgeversorganisaties en werkgeversverenigingen voor het uitbreiden van het werkgeversnetwerk. Deze organisaties hebben het vertrouwen van hun achterban en kunnen hun communicatiekanalen en communicatiemiddelen inzetten voor contact met hun achterban; denk aan bijeenkomsten, nieuwsbrieven, websites.

Positieve ervaringen verspreiden

De regio Noord-Limburg verspreidt positieve ervaringen van reeds samenwerkende bedrijven in de media om andere bedrijven te laten zien wat het WSP voor hen kan betekenen. Deze aanpak is gestoeld op het vertrouwen dat werkgevers in elkaar en elkaars boodschap hebben.

Peer-to-peer aanpak

Rijnmond ontwikkelt een peer-to-peer aanpak en vraagt werkgevers om zélf de boodschap van het WSP te verspreiden onder collega-werkgevers. Zo komen de voordelen van het gebruikmaken van de dienstverlening van het WSP beter voor het voetlicht.

Andere praktische instrumenten

Daarnaast is een aantal praktische instrumenten ontwikkeld die WSP's kunnen inzetten, zoals een nieuwsbrief, een persbericht en social media. Ook is een animatie gemaakt over de dienstverlening van het WSP.

Verspreiding

De Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk zijn beschikbaar gesteld op Matchenopwerk.nl en verspreid via de website Aanpak Jeugdwerkloosheid, de nieuwsbrief, Twitter en de verzamelbrief van SZW. Op de Slotdag van de WerkWeek, 17 februari 2017, heeft campagnebureau BKB een workshop gegeven over de tips & tools. De Programmaraad heeft er aandacht aan besteed in het Programmaraadjournaal en zal de tips en tools onderhouden.