Mogelijkheid voor werkgevers om specifieke vacatures voor jongeren te plaatsen

Sinds de babyboomers zijn generaties er altijd op vooruit gegaan, maar de jongste generatie breekt met die trend. De jongeren van nu behoren tot de eerste generatie die te maken krijgt met een flexibiliserende en polariserende arbeidsmarkt. Deze veranderingen hebben verregaande gevolgen voor jonge mensen die starten op de arbeidsmarkt. Als werkgevers een ruime keuze uit kandidaten hebben, dan geven ze al snel de voorkeur aan iemand met relatief veel werkervaring. Jongeren komen er vaak niet tussen.

Speciaal vragen om jongeren

Om jongeren een goede start te geven, mogen werkgevers in 2017 vacatures opstellen waarin ze speciaal vragen om een jongere. In het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid is deze vorm van leeftijdsdiscriminatie bij wijze van uitzondering toegestaan. In de vacature moet de volgende zin worden vermeld: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid'.’ Ook op Werk.nl kunnen werkgevers een vacature specifiek voor jongeren plaatsen.

Begroting SZW

De maatregel was al van kracht in 2015 en 2016. Basis van de regel is de SZW-begroting. (Pagina 55 van de toelichting bij de SZW-begroting 2017). Mede op initiatief van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid wordt vanaf 1 januari 2018 een structurele basis in wetgeving gecreëerd voor werkgevers om vacatures open te stellen voor specifieke leeftijdsgroepen die te maken hebben met een relatief hoge werkloosheid. In de Wet SUWI wordt een artikel opgenomen dat het mogelijk maakt om bij AMvB voor een bepaalde periode specifieke vacatures voor leeftijdgroepen open te stellen.

Verspreiding

De mogelijkheid specifiek vacatures te bieden voor jongeren is verspreid via de website Aanpak Jeugdwerkloosheid, de nieuwsbrief, Twitter, websites voor HR-professionals en via een paginagrote advertentie op Valentijnsdag in de Metro en Telegraaf. Nadere informatie is ook te vinden op Werk.nl de site van UWV waar werkgevers ook hun vacatures kunnen melden. Informatie over de structurele basis in wetgeving om vacatures open te stellen voor specifieke leeftijdsgroepen wordt via de Verzamelbrief SZW verspreid.