Pilot Scholingsvoucher

Jongeren zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker werkloos en ze zijn oververtegenwoordigd in de uitkering. Eenmaal aan het werk wordt er weinig geïnvesteerd in het verder versterken van de arbeidsmarktpositie door bijscholing of informeel leren.

Samenwerking met uitzendorganisaties

De uitzendbranche heeft niet alleen veel aanbod van laaggeschoold werk, maar ook mogelijkheden om jongeren arbeidsmarktrelevant op te leiden. Om de samenwerking tussen gemeenten en uitzendbureaus in de regio te stimuleren en zo jongeren zonder startkwalificatie te matchen en verder te scholen is Team Aanpak Jeugdwerkloosheid de pilot Scholingsvoucher gestart. In totaal doen tussen september 2016 en maart 2017 acht arbeidsmarktregio’s mee: Groningen, Drenthe, Twente, Haaglanden, West-Brabant, Zeeland, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Voor de pilot stelt de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) 150 scholingsvouchers van 500 euro beschikbaar.

Uitvoering en verspreiding

De gemeenten in de regio’s selecteren de jongeren, leggen contact met lokale uitzendbureaus en dragen de jongeren aan hen over. De uitzendbureaus zoeken, in overleg met de jongeren, een opleiding en matchen hen op werk.

In augustus en september organiseerde  Team Aanpak Jeugdwerkloosheid samen met ABU, NBBU en STOOF twee startbijeenkomsten voor de deelnemende regio’s en uitzendorganisaties. Uitzendbureaus en gemeenten kunnen veel aan elkaar hebben zolang er sprake is van een goede, open communicatie. Het begint met een kennismaking van beide partijen met elkaar en van elkaar leren welke jongeren het beste te matchen zijn door de uitzendbureaus. De gemeente mag het uitzendbureau er op aanspreken als ze een ‘perfecte match’ verwachten, aldus STOOF tijdens de startbijeenkomst. Het is immers de bedoeling dat de jongeren zich door middel van de voucher kwalificeren, zodat er een match komt. Mocht een jongere toch uitvallen of niet geschikt zijn, dan is het fijn als de gemeente hoort waarom. ‘Dit project valt of staat met een goede communicatie’.

Hoe vind je gemotiveerde jongeren? Niet komen opdagen bij een afspraak? Geen vervoer? Geen ID kaart? Gemeenten en uitzendbureaus die samen de pilot Scholingsvoucher uitvoeren, komen barrières in alle vormen tegen, zo bleek tijdens een serie regionale bijeenkomsten over de pilot. Het begeleiden van deze jongeren kost gemeenten, uitzenders en bedrijven relatief veel tijd en energie.

De voorlopige uitkomst van de evaluatie, de lessen voor de toekomst, zijn gedeeld tijdens intervisiebijeenkomsten. De evaluatie komt in april 2017 beschikbaar. Hierover worden gemeenten via de Verzamelbrief voor gemeenten van het ministerie van SZW geïnformeerd. Ook zullen Divosa en Ingrado, ABU, NBBU en STOOF worden gevraagd om de evaluatie onder de aandacht van hun leden te brengen.