Overzicht samenwerking met uitzendorganisaties

Een groot deel van de jongeren vindt zijn of haar eerste baan via een uitzendorganisatie. Uitzendorganisaties hebben een breed en duurzaam netwerk van werkgevers en weten hoe ze jongeren kunnen motiveren en wat een werkgever van hen verwacht. Voor gemeenten en UWV kan het dan ook aantrekkelijk zijn om met uitzendorganisaties samen te werken bij het matchen op werk. In de praktijk zien we dat publiekprivate samenwerking steeds meer in de belangstelling staat als manier om werkzoekenden naar werk te leiden.

Publiekprivate samenwerking in beeld

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft onderzoeksbureau YAG gevraagd een quickscan uit te voeren naar publiekprivate samenwerking bij het matchen van (onder andere) jongeren: waar, met wie, wat voor samenwerking, is het effectief en is men tevreden. Op basis van de interviews met werknemers van gemeenten, UWV en uitzendorganisaties zijn, per arbeidsmarktregio, de verschillende vormen van publiekprivate samenwerking in kaart gebracht.

Goede ervaringen

In veel regio’s werken gemeenten en UWV op structurele basis samen, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van vacatures en kandidaten en het organiseren van speedmeets. De tevredenheid van gemeenten, UWV en uitzendorganisaties over de onderlinge samenwerking is over het algemeen zeer goed. Ook ervaren gemeenten en UWV het als prettig als uitzendorganisaties trainingen geven aan hun kandidaten, zoals een CV-check of sollicitatietraining. Uitzendorganisaties kijken namelijk meer naar wat werkgevers belangrijk vinden. Zo wordt de kans op een positieve match groter.

Verspreiding

De resultaten van de quickscan zijn gepresenteerd op de website Aanpakjeugdwerkloosheid.nl. Ook is de rapportage gedeeld met de ABU, NBBU, UWV, VNG en Divosa ter verspreiding onder hun achterban.