Handreiking Matchen op werk

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid wil jongeren sneller en duurzamer aan het werk helpen door samen met gemeenten, UWV en hun partners in te zetten op Matchen op werk en de uitvoering ervan te verbeteren. Matchen op werk bestaat uit drie onderdelen: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en het matchen zelf.

Wat is Matchen op werk?

Voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk is ten eerste een sterk netwerk nodig van werkgevers met passende vacatures. Dat vraagt om heldere communicatie vanuit het werkgeversservicepunt naar werkgevers, om goede samenwerking tussen UWV, gemeenten en hun partners en om passende ondersteuning van werkgevers bij hun personeelsvraagstuk en het onderhouden van contact. Daarnaast hebben jongeren ondersteuning op maat nodig afgestemd op hun kenmerken en omstandigheden. De ondersteuning moet ook activerend zijn; jongeren moeten erbij betrokken zijn, meedenken en meedoen. Het matchen zelf vraagt tot slot om een goede voorselectie en persoonlijke introductie van kandidaten bij werkgevers en het faciliteren van kennismaking tussen jongeren en werkgevers.

Matchen op werk, hoe doe je dat?

Maar, hoe doe je dat, matchen op werk? Voor wie is Matchen op werk bedoeld? Welke stappen kunnen de regionaal projectleiders Aanpak Jeugdwerkloosheid, de regiomanagers UWV en de managers van de werkgeversservicepunten zetten om Matchen op werk effectief in te zetten? Deze vragen leven in de 35 arbeidsmarktregio’s.

Handreiking Matchen op werk

Om op deze vragen een antwoord te geven, heeft Team Aanpak Jeugdwerkloosheid een handreiking laten opstellen. In de Handreiking Matchen op werk staan tips en adviezen die de 35 arbeidsmarktregio’s helpen bij het succesvol matchen op werk van jongeren. Zo is het van belang om zowel jongeren als werkgevers te kennen, te bereiken en activeren en te ondersteunen. De handreiking biedt tips om te bepalen op welke groepen jongeren de regio’s zich kunnen richten en hoe je deze jongeren het beste kunt bereiken en activeren, bijvoorbeeld door ze op te zoeken op de plekken waar ze vaak komen en je in hun situatie in te leven.

Ook in de dienstverlening aan werkgevers moeten keuzes worden gemaakt, het is immers onmogelijk om met alle werkgevers in gelijke mate contact te onderhouden. Hoe je dat kunt doen staat duidelijk beschreven in de handreiking: richt je op sectoren en bedrijven waar jongeren kansen hebben en waar passende functies te vinden zijn. Voor het maken van een goede match is het meest effectief dat één persoon zowel de werkzoekende als de werkgever goed kent. De handreiking helpt de 35 arbeidsmarktregio’s ook bij het updaten van hun plannen van aanpak Samen naar een werkende toekomst (dit is in september 2016 gebeurd) en dient mede als naslagwerk.

Uitvoering en verspreiding

De Handreiking Matchen op werk is samengesteld door onderzoeksbureaus Panteia en De Beleidsonderzoekers. Voordat de handreiking definitief is vastgesteld hebben de regionaal projectleiders Aanpak Jeugdwerkloosheid feedback gegeven op de handreiking. De handreiking is verspreid als interactieve pdf via de website Aanpakjeugdwerkloosheid.nl, de nieuwsbrief en Twitter en besproken tijdens de intervisiebijeenkomsten. Ook is de handreiking gedeeld met UWV en Divosa ter verspreiding onder hun achterban.