Handreiking Effectieve kennismaking tussen jongeren en werkgevers

Werkloosheid onder jongeren lijkt voor een deel te worden veroorzaakt doordat werkgevers zich (vaak onbewust) laten leiden door vooroordelen over leeftijd, naam, geringe werkervaring of het simpele feit dat ze een uitkering ontvangen. Werkgevers voorzien risico’s als onvoldoende inzet, arbeidsritme, leervermogen, flexibiliteit of taalbeheersing of ze zijn bang voor ziekteverzuim, aanpassingsproblemen of spanningen op de werkvloer. Om risico’s zo veel mogelijk te vermijden, wijzen werkgevers bepaalde groepen werkzoekenden op voorhand af terwijl het wel een goede match zou kunnen zijn. Negatieve beeldvorming is vooral ‘pre-entry’ probleem: heeft de werkgever de werkzoekende eenmaal leren kennen, dan speelt negatieve beeldvorming vaak geen rol meer.

Overbruggen van negatieve beeldvorming en discriminatie

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid zet in op 3 soorten maatregelen om negatieve beeldvorming en discriminatie aan te pakken: (1) het creëren van bewustwording onder jongeren, werkgevers, scholen en intermediairs en het bieden van handvatten hoe hiermee om te gaan, (2) het persoonlijk introduceren van jongeren bij werkgevers en (3) werkgevers en jongeren met elkaar kennis laten maken.

Kennismaking tussen werkgevers en jongeren

Kennismakingsbijeenkomsten voor werkgevers en jongeren, bijvoorbeeld een speeddate, of banenmarkt, maar ook een kennismaking in de vorm van een stage of proefplaatsing, kunnen bijdragen aan het overbruggen negatieve beeldvorming. De opzet en uitvoering van zo’n kennismaking maakt echter veel uit: een slechte kennismaking heeft geen of zelfs een negatief (vooroordelen bevestigend) effect.

Handreiking Effectieve kennismaking tussen jongeren en werkgevers

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft laten onderzoeken hoe kennismaking het beeld dat werkgevers hebben van jongeren, positief kan beïnvloeden. Essentieel daarbij is dat werkzoekende en werkgever elkaar leren kennen voordat de selectie plaatsvindt. Hierdoor vindt de selectie niet op basis van beeldvorming over de groep plaats, maar op basis van de kennis van de persoon.

De resultaten van het onderzoek staan in de handreiking Effectieve kennismaking tussen jongeren en werkgevers. In de handreiking wordt een 10-tal bestaande, Nederlandse projecten beschreven waarbij werkgevers en jongeren elkaar leren kennen vóórdat selectie plaatsvindt, zoals Jongeren in de lift (Stichting Boschuysen, MKB Den Haag, WSP Den Haag en partners) Vacature café (MKB Eindhoven ism partners en vrijwilligers), Feyenoord Match Days (voetbalclub Feyenoord ism werkgeversservicepunt Rijnmond), Banenmarkten en Workdate uit Helmond-De Peel.

8 Factoren die bijdragen aan overbruggen van vooroordelen

Ook worden de 8 factoren beschreven die kunnen bijdragen aan het overbruggen van vooroordelen. Belangrijk is dat de verwachtingen duidelijk zijn, de kennismaking vrijblijvend is, er sprake is van een goede voorbereiding om onzekerheid weg te nemen, de jongere en werkgever in een gelijkwaardige positie worden gebracht, een derde partij met gezag ondersteuning biedt, de kennismaking gestructureerd verloopt zodat rationele overwegingen de overhand krijgen, persoonlijke informatie wordt gedeeld zodat empathie ontstaat, het contact wordt herhaald.

Verspreiding

De praktische aanbevelingen uit de handreiking kunnen professionals van gemeenten en UWV helpen als zij bijeenkomsten organiseren om werkzoekenden en werkgevers met elkaar te laten kennismaken. De handreiking is verspreid via de website Aanpakjeugdwerkloosheid.nl, de nieuwsbrief en Twitter en besproken tijdens een leercirkel. Ook is de handreiking ter verspreiding onder hun achterban gedeeld met de ABU, NBBU, UWV, VNG, Divosa en SBB.

Onderzoekers

De handreiking is opgesteld door de onderzoeksbureaus Panteia, De Beleidsonderzoekers en Art.1/Radar. De lijst factoren die kunnen bijdragen aan het overbruggen van vooroordelen is samengesteld op basis van literatuuronderzoek door Kenniscentrum Integratie & Samenleving.