Do’s en don’ts voor het bereiken en activeren van jongeren

Gemeenten, UWV en scholen bieden programma’s, projecten en trajecten aan om jongeren op weg te helpen naar de juiste studie of baan, maar geven aan dat het lastig is om jongeren zover te krijgen dat ze meedoen. Jongeren vragen, doordat hun brein nog in ontwikkeling is, om een andere manier van begeleiding dan volwassenen. 

Het onderzoek

In opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft IZI Solutions aan deskundigen op het gebied van jongerenmarketing, onderzoekers en jongerenorganisaties gevraagd ‘Wat werkt?’ als het gaat om het bereiken en activeren van schoolgaande en werkzoekende jongeren. Hoe communiceren jongeren, hoe informeren ze zich en wat maakt dat ze actie ondernemen? Wat zijn hun drijfveren en motieven, wat is het belang van de omgeving en wat kunnen we leren van bestaande aanpakken?

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch, diepte-interviews en expertsessies. De resultaten van deze gesprekken zijn vervolgens in focusgroepen met schoolgaande en werkzoekende jongeren getoetst.

Voorbeelden van do’s en don’ts

Het onderzoek stelt bijvoorbeeld dat persoonlijk contact en een gedegen intake belangrijk zijn om een jongere te activeren. De tijd nemen om te luisteren en vragen te stellen helpt om inzicht te krijgen in de interesses, passies, obstakels en omgevingsfactoren van de jongere. Zo antwoordde de 22-jarige werkloze Jos uit Nijmegen op de vraag wat het meest effectief zou zijn om hem aan het werk te helpen: 'Ik zou willen dat er gewoon iemand met me gaat zitten. Desnoods een hele middag, om te kijken waar ik terecht kan. Iemand die luistert en vragen stelt. Waar zou jij het fijn vinden om te werken? Wat wil jij daadwerkelijk en wat niet?' (citaat Huub Nelis pagina 26 rapport IZI). Een gedegen intake is nodig om de huidige situatie van de jongere helder te krijgen. Het bieden van perspectief en een duidelijk, haalbaar doel en stappenplan kan ook de motivatie van de jongere een boost geven.

Uitvoering en verspreiding

Het resultaat van het onderzoek is verschenen in de vorm van een totaalrapportage met succesvolle en minder succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast is er een beknopte samenvatting: de factsheet met Do’s & don’ts bij het bereiken en activeren van jongeren.

De rapportage en factsheet zijn verspreid als pdf via de website Aanpak Jeugdwerkloosheid, de nieuwsbrief, Twitter en via de Verzamelbrief. Ook zijn de resultaten besproken tijdens een leercirkel. Divosa en BvK hebben de rapportage en factsheet gebruikt bij het maken van de Werkwijzer Jongeren. Daarnaast zijn de Do’s en don’ts aan bod gekomen tijdens verschillende workshops in de WerkWeek Matchen op Werk, die plaatsvond van 13 tot en met 17 februari 2017.