Mogelijkheid om jongeren zonder startkwalificatie in beeld te brengen door bestandskoppeling

Jongeren zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarom heeft de leerplichtambtenaar van de woongemeente de taak om jongeren tot 18 jaar die voortijdig het onderwijs verlaten in beeld te houden. Na hun 18e en tot hun 23e heeft de RMC-coördinator van de contactgemeente de verantwoordelijkheid deze jongeren te registreren en door te verwijzen naar het onderwijs of de arbeidsmarkt en hiervoor een relevant netwerk tot stand te brengen. Ook is het mogelijk om op regionaal niveau deze groep in beeld te brengen door bestandskoppeling voor inzicht in hun situatie en monitoring. Verschillende gemeenten wilden ook jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie door bestandskoppeling in beeld brengen voor ondersteuning naar leren, werken of een combinatie van beide. De wettelijke basis leek hier echter voor te ontbreken.

Verduidelijking Participatiewet

De gemeente Amsterdam stelde daarom voor om gebruik te maken van de Experimenteerwet. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. Artikel 10f van de Participatiewet biedt afdoende wettelijke basis. Hierin staat dat de gemeente jongeren zonder startkwalificatie een aanbod kan doen voor een leerwerktraject. Derhalve kon volstaan worden met verduidelijking van artikel 64 van de Participatiewet, waarin bevoegdheden met betrekking tot gegevensuitwisseling zijn opgenomen. Dit is met de Verzamelwet SZW 2017 gerealiseerd, wat betekent dat gemeenten vanaf 2017 jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie in beeld mogen brengen door middel van bestandskoppeling.

Ontwikkelen van een nieuwe functionaliteit

Samen met het Inlichtingenbureau, DUO, UWV en een aantal gemeenten ontwikkelt Team Aanpak Jeugdwerkloosheid een functionaliteit waarmee gemeenten maandelijks een rapportage kunnen opvragen om jongeren van 23 tot 27 jaar in hun eigen gemeente in beeld te brengen. Hierin staat welke jongeren geen startkwalificatie hebben en geen onderwijs volgen (deze informatie is afkomstig van DUO), niet werken en geen uitkering ontvangen (deze informatie is afkomstig van UWV).

De functionaliteit wordt ontworpen en getest in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Doetinchem, Dordrecht, Enschede, Rotterdam en alle gemeenten uit de arbeidsmarktregio Midden Brabant. Voor geïnteresseerde gemeenten wordt er voor afronding van de functionaliteit nog een informatiebijeenkomst georganiseerd. Naar verwachting is de functionaliteit in het najaar van 2017 beschikbaar voor alle gemeenten (diensten Werk en Inkomen). Hierover worden gemeenten via de Verzamelbrief voor gemeenten van het ministerie van SZW geïnformeerd. Ook zullen Divosa en Ingrado worden gevraagd om de nieuwe functionaliteit onder de aandacht van hun leden te brengen.

Ontwikkelen van een nieuwe functionaliteit

Samen met het Inlichtingenbureau, DUO, UWV en een aantal gemeenten ontwikkelen we een functionaliteit waarmee gemeenten maandelijks een rapportage kunnen opvragen over de jongeren van 23 tot 27 jaar in hun eigen gemeente. Hierin staat welke jongeren geen startkwalificatie hebben, geen onderwijs volgen (deze informatie is afkomstig van DUO), niet werken en geen uitkering ontvangen (deze informatie is afkomstig van UWV).