Werkweek Matchen op werk

De jeugdwerkloosheid is sinds 2011 niet zo laag geweest en het aantal werkende jongeren is op het hoogste punt in 7 jaar. Maar zelfstandig de weg naar werk vinden is niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Zo maken een verkeerde studiekeuze, het ontbreken van een startkwalificatie, ineffectief zoek- en solliciteergedrag, matige werknemersvaardigheden en negatieve beeldvorming door naam, leeftijd of simpelweg het hebben van een uitkering het vinden van werk extra moeilijk. Deze jongeren zijn onnodig lang of vaak werkloos.

Voor deze jongeren kan een persoonlijke ontmoeting met een werkgever het verschil maken. Juist een kennismaking tussen jongeren en werkgevers helpt om die nieuwe kans, die goede start te krijgen. Tijdens zo'n ontmoeting kan de jongere laten zien wie hij is en wat hij kan. Daar kan geen papieren sollicitatie tegenop.

14.378 ontmoetingen

Van 13 tot en met 17 februari 2017 organiseerde Team Aanpak Jeugdwerkloosheid samen met gemeenten, UWV en hun partners de WerkWeek Matchen op werk. In heel Nederland vonden meer dan 60 regionale evenementen en 14.378 ontmoetingen plaats: van banenmarkten, speeddates en bedrijfsbezoeken voor jongeren tot workshops voor professionals om het Matchen op werk te verbeteren. In de regio Drechtsteden vond bijvoorbeeld het event All you need is a job plaats. Meer dan 100 jongeren ontmoetten er 18 werkgevers. Ter plekke werden vervolggesprekken ingepland.

Startdag met minister Asscher en Lucia Rijker

De start van de WerkWeek was in Utrecht. In aanwezigheid van minister Asscher. Na een motiverende toespraak van oud-bokskampioene Lucia Rijker gingen 30 jongeren in gesprek met werkgevers. Bijna alle jongeren mochten daarna bij een werkgever op bezoek voor een vervolggesprek.

Valentijnsbrief aan werkgevers

Op Valentijnsdag plaatsten we in Metro en De Telegraaf een open liefdesbrief van een jongere aan een werkgever met de  oproep om de brief te delen op social media om zo aandacht te vragen voor jeugdwerkloosheid. De liefdesbrief geeft aan waar jongeren tegenaan lopen en hoe we de match kunnen maken: jongeren sturen honderden brieven, maar krijgen geen voet tussen de deur, terwijl een ontmoeting tussen de jongere en de werkgever het verschil kan maken. Werkgevers werden erop gewezen dat zij in vacatures speciaal kunnen vragen om jongeren.

Matchen op stages

Tijdens de WerkWeek was er ook aandacht voor ontmoetingen tussen scholieren en bedrijven. Korte stages en bedrijfsbezoeken helpen jongeren bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding en bij het vinden van een stageplek. Kennismaking helpt om verkeerde beelden en vooroordelen weg te nemen, bij zowel jongeren als werkgevers. Op 4 vmbo-scholen liepen leerlingen een korte stage bij een bedrijf. Ze startten de dag met de Handruk Challenge. Een eerste indruk kun je tenslotte maar één keer maken. En tijdens die eerste indruk is er altijd een handdruk. Hiermee werd ook de aftrap gegeven voor de pilot Werkexploratie en de pilot Oriënterende bedrijfsbezoeken.

Slotdag met workshops en wethoudersconferentie

Tijdens de slotdag kregen professionals van gemeenten en UWV een podium en inspireerden we hen om te blijven investeren in Matchen op werk. Ze deelden goede praktijkvoorbeelden uit hun eigen regio en volgden workshops en masterclasses over de 3 onderdelen van Matchen op werk: werkzoekendendienstverlening, werkgeversdienstverlening en het matchen zelf.

Voor wethouders was er de conferentie 'Kansen voor jongeren zonder startkwalificatie'. Ook minister Bussemaker, staatssecretaris Klijnsma, de MBO Raad en MKB Nederland waren erbij. De wethouders en de vertegenwoordigers van onderwijs en werkgevers erkenden allen de urgentie van de problematiek. Ze benadrukten dat ze samen moeten werken aan oplossingen en deden een appèl op het volgende kabinet om meer te doen om jongeren zonder startkwalificatie een eerlijke kans op werk te bieden.

Communicatie tijdens WerkWeek

Tijdens de WerkWeek werd er op Twitter met hashtags #maakdematch en #werkweek en op de website Aanpakjeugdwerkloosheid.nl aandacht geschonken aan de WerkWeek. Voor de regio’s waren allerlei tips en communicatiemiddelen via e-mail en de website beschikbaar gesteld. Ook lieten we jongeren en hun begeleiders zelf aan het woord, zoals Selma en Khalil en beschreven we hoe de Aanpak Jeugdwerkloosheid deze jongeren weer aan het werk helpt.