Samen met gemeenten en UWV: Matchen op werk

Om jongeren sneller en duurzamer aan het werk te helpen heeft Team Aanpak Jeugdwerkloosheid samen met gemeenten, UWV en hun partners ingezet op Matchen op werk en het verbeteren van de uitvoering ervan. Als vraag en aanbod niet vanzelf bij elkaar komen, is Matchen op werk een van de meest effectieve vormen van re-integratie, zo laat onderzoek zien. Matchen op werk bestaat uit 3 onderdelen: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en het matchen zelf. Hieronder staat beschreven wat nodig is voor een goede uitvoering van Matchen op werk en staan alle activiteiten van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid op een rij.

Wat is nodig voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk?

 

Een sterk netwerk van werkgevers

Voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk is ten eerste een sterk netwerk nodig van werkgevers met passende vacatures. Dat vraagt om heldere communicatie vanuit het werkgeversservicepunt naar werkgevers, om goede samenwerking tussen UWV, gemeenten en hun partners en om passende ondersteuning van werkgevers bij hun personeelsvraagstuk en het onderhouden van contact. 

Jongeren die activerende ondersteuning op maat krijgen

Daarnaast hebben jongeren ondersteuning op maat nodig: afgestemd op hun kenmerken en omstandigheden. De ondersteuning moet ook activerend zijn; jongeren moeten erbij betrokken zijn, meedenken en meedoen.

De match: persoonlijk introductie en kennismaking

Het matchen zelf vraagt tot slot om een goede voorselectie en persoonlijke introductie van kandidaten bij werkgevers dan wel het faciliteren van kennismaking tussen jongeren en werkgevers.

Wat doet Team Aanpak Jeugdwerkloosheid?

Om de uitvoering van Matchen op werk te verbeteren zet Team Aanpak Jeugdwerkloosheid Matchen op werk op de agenda. We verbinden partijen en stimuleren het maken van afspraken. We ontwikkelen tools. We geven ruimte aan kansrijke ideeën en initiatieven van onderop en proberen nieuwe werkwijzen uit in pilots. We onderzoeken de uitvoeringspraktijk en brengen in beeld wat werkt en wat niet. Hieronder staan alle activiteiten van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid op een rij.

Wat doet Team Aanpak Jeugdwerkloosheid?

 

Matchen op werk als werkwijze agenderen en faciliteren:

1. WerkWeek Matchen op werk

2. Handreiking Matchen op werk

3. Monitor Matchen op werk

4. Communicatie en ondersteuning via leercirkels, intervisiebijeenkomsten, website, nieuwsbrieven en social media

5. Bestuurlijke afspraken en regionale plannen van aanpak Matchen op werk

 

Voor een betere dienstverlening aan werkgevers:

6. Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

7. Afspraken met werkgevers over de instroom van (jonge) werkzoekenden

8. Mogelijkheid voor werkgevers om specifieke vacatures voor jongeren te plaatsen

 

Voor een betere dienstverlening aan jongeren:

9. Werkwijzer voor professionals die met jongeren werken

10. Do’s en Don’ts voor het bereiken en activeren van jongeren

11. Quickscan naar activiteiten in de regio's om werknemersvaardigheden en zoek- en solliciteergedrag te verbeteren

 

Voor een betere dienstverlening aan jongeren zonder startkwalificatie:

12. Bestuurlijke afspraken, inventarisatie knelpunten, handreiking en wethoudersconferentie

13. Mogelijkheid om jongeren zonder startkwalificatie in beeld te brengen door bestandskoppeling

14. Code of conduct voor een betere regionale samenwerking

15. Pilot Sociale kaart voor het bereiken en activeren van jongeren

16. Pilot Training voor vrijwilligers van zelforganisaties voor het bereiken en activeren van jongeren

17. Pilot Scholingsvoucher

18. Onderzoek naar jongeren buiten beeld

 

Voor een betere matching:

19. Onderzoek naar de meerwaarde van competenties bij matching

20. Handreiking Effectieve kennismaking tussen jongeren en werkgevers

21. Overzicht samenwerking met uitzendorganisaties

De toekomst van Matchen op werk

Matchen op werk werkt! De werkwijze en de inzet van alle stakeholders levert resultaat en energie op. Daarom gaan we de komende jaren door met het verbeteren van de uitvoering van Matchen op werk voor alle werkzoekenden, zodat iedereen in Nederland die ondersteuning kan gebruiken een betere kans maakt op werk.