Toolbox (stage)discriminatie voor het mbo

Hoewel jongeren met een migrantenachtergrond steeds beter zijn opgeleid is deze vooruitgang niet zichtbaar op de arbeidsmarkt. Jongeren met een migrantenachtergrond zijn ruim twee keer zo vaak werkloos als autochtone jongeren. Het verschil kan slechts beperkt worden verklaard door bijvoorbeeld werkervaring, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Ook (onbewuste) discriminatie speelt een rol en verlaagt de kans op het vinden van de baan, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat zie je ook terug bij het vinden van een stage. Mbo-studenten met een migrantenachtergrond moeten vaak meer moeite doen om een goede stageplaats te vinden dan hun autochtone medestudenten, zo blijkt uit onderzoek van ROA en het Kenniscentrum Integratie & Samenleving.

Toolbox voor het mbo

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid stelt een toolbox beschikbaar voor mbo-instellingen zodat ook scholen iets kunnen doen tegen discriminatie en negatieve beeldvorming. De instrumenten in de toolbox zijn gericht op (1) het creëren van bewustwording, (2) het persoonlijk introduceren van jongeren bij werkgevers en (3) kennismaking tussen jongeren en werkgevers.

De toolbox bestaat uit: (1) een training antidiscriminatie voor docenten en studenten, (2) een brochure voor stagecoördinatoren over wat te doen bij een mogelijk discriminerend verzoek, (3) het peer-coachingsproject Junior praktijkopleiders waarbij ouderejaars mbo-studenten hun jongere medestudenten begeleiden bij de introductie bij werkgevers, (4) de organisatie van oriënterende bedrijfsbezoeken om werkgevers en jongeren met elkaar kennis te laten maken, (5) een startbijeenkomst voor de aanpak van (stage)discriminatie en (6) communicatiemiddelen. De toolbox heeft een plek gekregen op Discriminatie.nl.

Animatie en poster

De toolbox wordt in pilotvorm op 8 mbo-instellingen ingezet. Om ook andere scholen en meer mensen binnen de school bewust te maken van (stage)discriminatie en hen te wijzen op de rol die zij kunnen vervullen om (stage)discriminatie tegen te gaan en de instrumenten uit de toolbox, is een animatie en een postercampagne ontwikkeld. 

De animatie legt kort uit hoe (onbewuste) vooroordelen ontstaan en dat scholen iets kunnen doen tegen discriminatie en negatieve beeldvorming. De animatie wordt toegestuurd  aan scholen die interesse hebben om een of meer instrumenten uit de toolbox toe te passen op de eigen school.

De poster wijst docenten en stagebegeleiders op de mogelijkheid om zelf iets te doen tegen stagediscriminatie. De poster kan worden gedownload van de website voor gebruik op scholen en kan eenvoudig worden gedeeld via Twitter, Facebook en LinkedIn. Via de social media kanalen van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid en het ministerie van SZW is de poster verder verspreid. Ook zijn Servicepunt LOB van MBO Diensten en de deelnemende scholen benaderd om de poster te delen via hun eigen social media kanalen.