Taskforce Future is diversity

Hoewel jongeren met een migrantenachtergrond steeds beter zijn opgeleid is deze vooruitgang niet zichtbaar op de arbeidsmarkt. Zo zijn hoger opgeleide migrantenjongeren 2 tot 3 keer vaker werkloos dan autochtone jongeren. De hogere werkloosheid kan slechts beperkt verklaard worden door factoren als opleidingsniveau, sector of afstudeercijfers. Er is meer aan de hand.

In de afgelopen jaren is ingezet op diversiteitsbeleid bij verschillende hoger-onderwijsinstellingen om de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten met een migrantenachtergrond te verbeteren. De volgende stap is het verbeteren van de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het is echter nog onvoldoende helder wat ho-instellingen kunnen doen om het succes op de arbeidsmarkt van studenten met een migrantenachtergrond te verbeteren. 

Taskforce

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid ondersteunt de start van de Taskforce The Future is Diversity. Deze taskforce is een samenwerkingsverband van 3 universiteiten (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam) om te komen tot aantoonbaar effectieve maatregelen die universiteiten samen met werkgevers kunnen nemen om het succes op de arbeidsmarkt van jongeren met een migrantenachtergrond te vergroten.

De beoogde looptijd van de taskforce is 6 jaar. In die tijd verwachten de universiteiten voldoende zicht te krijgen op de langetermijneffecten van de interventies op de uiteindelijke integratie van studenten in het arbeidsproces.