Pilot Training antidiscriminatie in het mbo

Hoewel jongeren met een migrantenachtergrond steeds beter zijn opgeleid is deze vooruitgang niet zichtbaar op de arbeidsmarkt. Jongeren met een migrantenachtergrond zijn ruim twee keer zo vaak werkloos als autochtone jongeren. Het verschil kan slechts beperkt worden verklaard door bijvoorbeeld werkervaring, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Ook (onbewuste) discriminatie speelt een rol en verlaagt de kans op het vinden van de baan, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat zie je ook terug bij het vinden van een stage. Mbo-studenten met een migrantenachtergrond moeten vaak meer moeite doen om een goede stageplaats te vinden dan hun autochtone medestudenten, zo blijkt uit onderzoek van ROA en het Kenniscentrum Integratie & Samenleving.

Training voor studenten en docenten

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid de klassikale methodiek Beeldbepalend ontwikkeld met trainingen die studenten en docenten bewust maken van hoe werkgevers kijken naar jongeren en hen handvatten biedt om daarmee om te gaan. Ervaren trainers van het lokale antidiscriminatiebureau in de eigen regio geven de trainingen.

Aan de hand van concrete casussen, van de studenten zelf en die worden gemeld bij MDRA, worden studenten en docenten zich bewust van de werking van stereotypen, negatieve beeldvorming en discriminatie bij het solliciteren. Zo associëren werkgevers straattaal vaak met geringe motivatie en onverschilligheid, vooral als het wordt gesproken door jongeren die wel ABN kunnen spreken.

Studenten krijgen praktische tips hoe ze zich kunnen voorbereiden op een sollicitatie en hoe ze om kunnen gaan met moeilijke vragen en afwijzingen. In de training voor docenten wordt uitgelegd waar de grens ligt volgens de wet bij mogelijk discriminerende verzoeken. Docenten en stagecoördinatoren leren met hulp van een trainingsacteur hoe zij kunnen reageren in deze situaties.

Vervolg

De eerste trainingen gaan als pilot in het schooljaar 2016-2017 van start op het ROC van Amsterdam, Mondriaan in Den Haag en Friesland College. De trainingen worden geëvalueerd met docenten en studenten. Waar nodig wordt de training aangepast en verbeterd. Vanaf schooljaar 2017-2018 is de training beschikbaar voor alle mbo-instellingen. De trainingen zijn onderdeel van de Toolbox (stage)discriminatie.