Pilot Startbijeenkomst Aanpak Stagediscriminatie voor het mbo

Voor jongeren is de stage belangrijk voor het verloop van hun verdere loopbaan. Helaas moeten mbo-studenten met een migrantenachtergrond vaker solliciteren voor een stageplaats dan hun autochtone medestudenten. Door hun huidskleur, cultuur of naam hebben zij moeite een goede stage te vinden, zo blijkt uit onderzoek van het ROA en het Kenniscentrum Integratie & Samenleving.

Startbijeenkomst

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid biedt mbo-instellingen een Startbijeenkomst aanpak stagediscriminatie aan om scholen bewust te maken van het bestaan en de invloed van stagediscriminatie en de rol die zij zelf kunnen spelen om stagediscriminatie en negatieve beeldvorming te overbruggen. Tijdens deze bijeenkomst vertellen onderzoekers van het Kenniscentrum Integratie & Samenleving over de resultaten van hun onderzoek en bespreken zij herkenbare dilemma’s. De bijeenkomst is bedoeld voor stagebegeleiders, leerwerkcoaches, BPV-coördinatoren, managers, beleidsmedewerkers en docenten.

Vervolg

De school bepaalt zelf de inzet om stagediscriminatie en negatieve beeldvorming te overbruggen. Team Aanpak Jeugdwerkloosheid biedt scholen verschillende  instrumenten aan uit de Toolbox (stage)discriminatie.