Pilot Peercoaching

Voor jongeren is de stage belangrijk voor het verloop van hun verdere loopbaan. Helaas moeten mbo-studenten met een migrantenachtergrond vaker solliciteren voor een stageplaats dan hun autochtone medestudenten. Door hun huidskleur, cultuur of naam hebben zij moeite een goede stage te vinden, zo blijkt uit onderzoek van het ROA en het Kenniscentrum Integratie & Samenleving.

Peercoaching

Junior Praktijk Opleiders (JPO) is een concept waarbij ouderejaars mbo-studenten hun jongere medestudenten begeleiden voor en tijdens de stageperiode. Op het Summa College en het Regiocollege loopt in het schooljaar 2016-2017 een pilot. In totaal doen 4 groepen mee. Een groep bestaat voor de helft uit studenten die nog stage moeten lopen. De andere helft heeft al stage gelopen en zit in het 3e of 4e jaar. Op het Regiocollege gaat het om studenten Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening en Bedrijfsadministrateur (totaal 50 studenten). De junior praktijkopleiders op het Summa College volgen de opleiding Manager Transport en Logistiek. Zij begeleiden 3e jaars studenten Logistiek teamleider en 2e jaars studenten Logistiek medewerker (totaal 65 studenten).

Workshop

Het programma begint met een workshop voor alle studenten over netwerken, presenteren, communiceren en feedback geven (voor de praktijkopleiders) en ontvangen (voor de eerstejaars). De workshop wordt gegeven door jonge mensen die ook uit eigen ervaring weten in welke situaties de jongeren mogelijk terecht komen voor en tijdens de stage en vertellen de jongeren hoe ze bijvoorbeeld om kunnen gaan met eventuele vooroordelen.

Door middel van rollenspelen worden de jongeren ook geconfronteerd met de impact die hun eigen houding en gedrag heeft: 'onderuitgezakt zitten' bijvoorbeeld of je pet ophouden tijdens een sollicitatiegesprek.

Training en certificaat

De aankomend praktijkopleiders volgen daarnaast een training. De training is een junior variant van de reguliere opleiding die kenniscentrum ECABO aanbiedt aan praktijkopleiders bij bedrijven. Na afloop krijgen de junior praktijkopleiders een certificaat waarmee ze officieel worden erkend als praktijkopleider.

Speeddate

Tijdens een speeddate worden beide groepen vervolgens aan elkaar gematcht. Bij aanvang schrijven alle studenten de 5 kwaliteiten op die ze zoeken in de ander en gaan aan de hand hiervan met elkaar in gesprek. De eerstejaars stellen na afloop een top-4 samen van de begeleiders waarmee ze gematcht willen worden. Een van deze studenten wordt hun praktijkbegeleider.

Op zoek naar een stage

Na de match gaan de praktijkbegeleider en de eerstejaars samen op zoek naar een stageplek. De praktijkbegeleider zet zijn eigen netwerk open voor de eerstejaars en introduceert hem bijvoorbeeld bij het bedrijf waar hij zelf stage heeft gelopen. De praktijkbegeleider helpt ook bij het opstellen van het cv, houdt het zoekproces in de gaten en is de extra hulplijn bij vragen en problemen.

Rol docenten

De docenten loopbaanoriƫntatie- en begeleiding krijgen ook ondersteuning en training. Zij zorgen ervoor dat de junior praktijkbegeleider binnen een maand na de match contact zoekt met de eerstejaars. De docenten blijven het contact monitoren en bieden hulp als het minder soepel verloopt.

Uitvoering en vervolg

Anja van den Einden is projectleider van de pilot Junior Praktijk Opleiders. De workshops worden gegeven door IZI Solutions. De training voor de Junior Praktijk Opleiders is ontwikkeld en wordt gegeven door kenniscentrum ECABO. Eva Klooster onderzoekt in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid het effect van de pilot op het zoeken en vinden van een stageplek, op de beeldvorming van de werkgever en op mogelijke uitval tijdens de stage.