Pilot Online platform voor mentoring en netwerken

Hoewel jongeren met een migrantenachtergrond steeds beter zijn opgeleid is deze vooruitgang niet zichtbaar op de arbeidsmarkt. Zo zijn hoger opgeleide migrantenjongeren 2 tot 3 keer vaker werkloos dan autochtone jongeren met hetzelfde opleidingsniveau. De hogere werkloosheid kan slechts beperkt verklaard worden door factoren als opleidingsniveau, sector of afstudeercijfers. Er is meer aan de hand.

Een goed netwerk kan jongeren helpen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze, het vinden van een stageplaats en een ingang voor een baan. Jongeren met een migrantenachtergrond groeien echter relatief vaak op in achterstandsbuurten, waar veel mensen laagopgeleid en werkloos zijn. Hun netwerk is daardoor eenzijdig en minder effectief.

Mentoring

Mentoring kan een manier zijn om het netwerk van een jongere uit te breiden. Mentoren kunnen hun eigen netwerk delen met hun mentee. Ook kunnen zij hun mentee stimuleren om ondernemend te zijn en initiatief te nemen en hem of haar laten zien hoe je op eigen kracht een netwerk uitbouwt.

Uit onderzoek rond maatjesprojecten van het Oranjefonds blijkt bijvoorbeeld dat de sociale en cognitieve vaardigheden van jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, toenemen door mentoring. Ook suggereert onderzoek dat de omvang van het sociale netwerk van jongeren toeneemt door mentoring.

Betere vaardigheden en een groter netwerk door maatjesprojecten

Uit onderzoek rond maatjesprojecten van het Oranjefonds blijkt bijvoorbeeld dat de sociale en cognitieve vaardigheden van jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, toenemen door mentoring (Dekker, Straaten, el Kaddouri, 2013; Vos, Pot & Dotinga, 2012). Ook suggereert dit onderzoek dat de omvang van het sociale netwerk van jongeren toeneemt door mentoring (Vos, Pot & Dotinga, 2012).

Een online platform voor mentoring

Face-to-face mentoring is echter wel arbeidsintensief. Daarom ontwikkelt de Vrije Universiteit Amsterdam een online platform dat mentortrajecten kan ondersteunen en het netwerk van jongeren met een migrantenachtergrond kan versterken. Door inzet van digitale middelen kan mentoring mogelijk sneller en goedkoper worden. Mentoren en mentees kunnen er onafhankelijk van tijd en plaats gebruik van maken. Positief is ook dat de methode van ondersteuning ontworpen kan worden op basis van wetenschappelijk onderzoek over wat werkt en wat niet werkt.

Het online platform helpt bij het maken van een goede match tussen mentee en mentoren, mentoren en mentees worden voorbereid op hun rol en wisselen ervaringen onderling uit.

De pilot loopt 2 jaar. In het eerste jaar wordt een basisversie van het online platform ontwikkeld die door een beperkte groep studenten en werkgevers wordt gebruikt. Hun ervaringen worden gebruikt om het platform verder uit te werken. Daarna worden meer studenten en werkgevers gevraagd deel te nemen. De testfase vindt plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam. In het tweede jaar worden meer universiteiten, hogescholen en werkgevers betrokken bij het project.

Samenwerkingspartners

De pilot wordt uitgevoerd als onderdeel van de Taskforce The Future is Diversity. Dit is een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden gericht op het verbeteren van de positie van hoger opgeleide migrantenjongeren. Ook het Expertise centrum Diversiteitsbeleid (ECHO) werkt mee aan de ontwikkeling van het platform. De Taskforce Future is Diversity onderzoekt ook de effectiviteit en werkzame elementen van het platform. Medio 2018 moet het onderzoek worden opgeleverd.

De basisversie

De pilot loopt 2 jaar. In het eerste jaar wordt een basisversie van het online platform ontwikkeld die door een kleinere groep studenten en werkgevers wordt gebruikt. Hun ervaringen worden gebruikt om het platform verder uit te werken. Daarna worden meer studenten en werkgevers gevraagd deel te nemen. De testfase vindt plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam. In het tweede jaar worden meer universiteiten, hogescholen en werkgevers betrokken bij het project.

Samenwerkingspartners

De pilot wordt uitgevoerd als onderdeel van de Taskforce The Future is Diversity. Dit is een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden gericht op het verbeteren van de positie van hoger opgeleide migrantenjongeren. Ook het Expertise centrum Diversiteitsbeleid (ECHO) werkt mee aan de ontwikkeling van het platform. De Taskforce Future is Diversity onderzoekt tegelijkertijd ook de effectiviteit en werkzame elementen van het platform.