Onderzoek invloed (buiten)schoolse activiteiten op arbeidsmarktpositie

Hoewel jongeren met een migrantenachtergrond steeds beter zijn opgeleid is deze vooruitgang niet zichtbaar op de arbeidsmarkt. Zo zijn hoger opgeleide migrantenjongeren 2 tot 3 keer vaker werkloos dan autochtone jongeren met hetzelfde opleidingsniveau. De hogere werkloosheid kan slechts beperkt verklaard worden door factoren als opleidingsniveau, sector of afstudeercijfers. Er is meer aan de hand.

In de afgelopen jaren is ingezet op diversiteitsbeleid bij verschillende hoger-onderwijsinstellingen om de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten met een migrantenachtergrond te verbeteren. De volgende stap is het verbeteren van de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het is echter nog onvoldoende helder wat ho-instellingen kunnen doen om het succes op de arbeidsmarkt van studenten met een migrantenachtergrond te verbeteren. 

Onderzoek

Het Expertise centrum Diversiteitsbeleid (ECHO) laat daarom samen met 4 hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool INHolland, Hogeschool Leeuwarden en Hogeschool Leiden) en de Vereniging Hogescholen onderzoek doen naar factoren tijdens de studietijd die bepalend zijn voor de positie op de arbeidsmarkt later. Op basis van dit onderzoek gaan we op zoek naar effectieve interventies die ho-instellingen zelf kunnen inzetten. Het project heeft een looptijd van een jaar.