Pilot Loopbaangerichte intake in het mbo

Nog teveel jongeren kiezen een studie zonder na te denken over wat bij ze past of welke kansen de opleiding biedt op de arbeidsmarkt. Veel opleidingen die populair zijn onder jongeren met een migrantenachtergrond bieden niet altijd goede kansen op werk.

Na aanmelding bij het mbo is het dan ook belangrijk dat de mbo-instelling nagaat of jongeren een bewuste keuze voor een opleiding hebben gemaakt. Dit geldt vooral voor jongeren die zich hebben aangemeld voor een opleiding met weinig arbeidsmarktkansen. Een meer ‘loopbaangerichte’ intake levert een bijdrage aan de studiekeuze van jongeren die past bij hun kwaliteiten en ambities en perspectief biedt op werk.

Scholen ontwerpen en implementeren eigen loopbaangerichte intake

Bij de pilot Loopbaangerichte intake ontwerpen en implementeren 8 mbo-instellingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Zaanstad een loopbaangerichte intake. Na de intake weet de student welke opleidingen er zijn, wat bij hem past en wat de voorwaarden en beslismomenten zijn om de gekozen studie te volgen. Door de intake starten de studenten de studie met realistische verwachtingen over de opleiding en de kansen op werk na afronding. Ouders en jongeren uit de eigen ‘groep’ die een opleiding succesvol hebben afgerond, worden betrokken bij de intakeprocedure.

Om tot een ontwerp te komen, wordt onder andere gebruik gemaakt van de instrumenten die het Stimuleringsproject LOB in het mbo eerder heeft ontwikkeld om loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding te stimuleren. Ook worden de mbo-instellingen gestimuleerd meer gebruik te maken van objectieve informatie over arbeidsmarktkansen.

Voortgang en evaluatie

De aftrap van de ontwikkeling van de loopbaangerichte intake heeft plaatsgevonden tijdens de landelijke startbijeenkomst in oktober 2016. De eerste resultaten leggen de scholen aan elkaar voor tijdens een terugkomdag in januari 2017. De uiteindelijke ontwerpen worden in april 2017 gepresenteerd. Daarna worden de vervolgstappen gezet om het ontwerp van het intakeproces te implementeren op de mbo-instellingen. Een evaluatie van de uitvoering vindt plaats in augustus 2017. Dan komt ook een handreiking Loopbaangerichte intake beschikbaar voor alle mbo-instellingen.

Voortgang en evaluatie

De aftrap van de ontwikkeling van de loopbaangerichte intake heeft plaatsgevonden tijdens de landelijke startbijeenkomst in oktober 2016. De eerste resultaten leggen de scholen aan elkaar voor tijdens een terugkomdag in januari 2017. De uiteindelijke ontwerpen worden in april 2017 gepresenteerd. Daarna worden de vervolgstappen gezet om het ontwerp van het intakeproces te implementeren op de mbo-instellingen. Een evaluatie van de uitvoering vindt plaats in augustus 2017. Dan komt ook een handreiking Loopbaangerichte intake beschikbaar voor alle andere mbo-instellingen.

De scholen

Er doen 8 mbo-instellingen mee aan de pilot Loopbaangerichte intake:

  • Amsterdam – ROC TOP en ROC van Amsterdam
  • Zaandam – Regio College
  • Eindhoven – Summa College
  • Leeuwarden – Friesland College, ROC Friese Poort en Nordwin College
  • Den Haag – ROC Mondriaan