Werkexploratie vergroot kans op werk

Het opdoen van praktijkervaring (‘werkexploratie’) leidt tot een grotere kans op het vinden van werk. Werkexploratie biedt jongeren een beter perspectief op beroepsmogelijkheden en vermindert vooroordelen over beroepssectoren. Dit concludeert het Kennisplatform Integratie & Samenleving in een literatuurstudie over de effectiviteit van praktijkervaring op de arbeidsmarktkansen van migrantenjongeren.

Een weloverwogen studiekeuze

Bij werkexploratie oefenen jongeren activiteiten uit die horen bij een beroep uit de beroepspraktijk. Op de ervaringen die de jongeren opdoen, reflecteren zij door erover te praten met docenten en ouders. Door deze praktijkervaring maken de jongeren een meer weloverwogen studiekeuze en ontwikkelen ze netwerken.

Opleiding kiezen met goed arbeidsmarktperspectief

Met name migrantenjongeren kiezen vaker voor studies die minder goed aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt, zoals administratie en welzijn. Door jongeren ervaring op te laten doen met sectoren als techniek kan bij de jongeren interesse worden aangewakkerd voor opleidingen met goede arbeidsmarktperspectieven.

Randvoorwaarden om effect van stages te vergroten

De studie noemt 5 randvoorwaarden die het positieve effect van een stage of werkplekervaring vergroten. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de factsheet Wat is het effect van praktijkervaring?

City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid

Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding een verplicht onderdeel van het examenprogramma voor de beroepsgerichte leerweg in het vmbo. Om hierbij aan te sluiten start de City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid op een aantal vmbo-scholen in september 2016 een aantal experimenten om moeilijkheden die migrantenjongeren tegenkomen aan te pakken.