Mariëtte Lusse over ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuze

Op verzoek van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid voert pedagoog Mariëtte Lusse experimenten uit om ouders meer te betrekken bij de loopbaanoriëntatie en studiekeuze van hun kinderen. Een kennismaking met deze expert op het gebied van ouderbetrokkenheid in het vmbo: ‘Het denken over samenwerken met ouders moet kantelen om bij te dragen aan schoolsucces, goede loopbaankeuzes en preventie van schooluitval.’

Literatuurstudie, veel interviews en veel observatie op vmbo-scholen lagen ten grondslag aan de aanpak die Lusse ontwikkelde en uitprobeerde in Rotterdam-Zuid. Zij promoveerde hierop in 2013 en heeft de aanpak inmiddels uitgewerkt in de handreiking ‘Samen werken aan schoolsucces’ bestemd voor vo en mbo.

Wat kan een kind?

In het boek concludeert Lusse dat de loopbaanontwikkeling van kinderen als leidraad moet worden genomen voor de samenwerking van scholen met ouders. Mariette Lusse: ‘Op scholen zag ik dat gesprekken met ouders vooral gaan over slechte cijfers. Terwijl gesprekken met ouders, om bij te kunnen dragen aan schoolsucces, juist moeten gaan over de interesses en de ambitie van de leerling: wat kan een kind? Op welke manier kan het zich ontwikkelen om te komen waar het wil komen? Toekomstgericht kijken dus.’

Thuis in gesprek over studiekeuze

Volgens Lusse denken mensen bij ouderbetrokkenheid vooral aan ouderparticipatie: het verrichtten van hand- en spandiensten op school. ‘Als ouders zitting nemen in de ouderraad is dat mooi, maar het heeft weinig effect op het schoolsucces van hun kind. Het gaat om de manier waarop ouders hun kinderen thuis begeleiden, ondersteunen en aanmoedigen. Dat moet pedagogisch sterk in elkaar zitten. De school kan helpen de kwaliteit van het gesprek thuis te versterken door ouder en leerling een handvat te geven om op een leuke en positieve manier thuis met hun kind in gesprek gaan over loopbaanoriëntatie en studiekeuze.’

Kennis ontwikkelen en delen

Onder begeleiding van Mariëtte en haar collega Marinka Kuipers gaan een aantal vmbo-scholen uit Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Eindhoven en Zaanstad het komende jaar kijken hoe zij hieraan concreet invulling kunnen geven. Kennis ontwikkelen en kennis delen, zodat scholen in heel Nederlands straks concreet met het onderwerp aan de slag kunnen.

Marinka en Mariëtte begeleiden promovenda Monique Strijk die in Rotterdam al met vmbo’s aan het werk is om ouders meer te betrekken bij loopbaanleren. Ook de kennis die dit oplevert, wordt meegenomen in het landelijke experiment.

Kansen voor jongeren in achterstandssituaties

Wat hebben ouders, zeker ouders in achterstandssituaties, nodig om hun kind optimaal te begeleiden naar een kansrijke toekomst en hoe kunnen leraren ouders hierin faciliteren? Dat is de vraag die Mariëtte Lusse bezighoudt. ‘Het vergroten van toekomstkansen van kinderen is een enorme drijfveer voor mij, juist waar het meer vraagt om de werelden thuis en op school met elkaar te verbinden.'

'Bij mijn eigen kinderen heb ik gezien wat zij vragen en nodig hebben als ze hun loopbaan moeten vormgeven. Die ervaring helpt mij nu weer om een beeld te krijgen van waar de leerlingen en ouders mee worstelen, zeker als zij minder bekend zijn met de onderwijswereld.’

Over Mariëtte Lusse

Mariëtte Lusse is pedagoog en werkzaam als lector bij Hogeschool Rotterdam. Eind 2013 promoveerde zij op een proefschrift over het verbeteren van contact met ouders in het grootstedelijke vmbo als bijdrage aan preventie van schooluitval.

Het boek ‘Samen werken aan schoolsucces. School en ouders in het VO en mbo’ schreef zij samen met Annette Diender en is uitgegeven bij uitgeverij Coutinho. De experimenten zijn onderdeel van de City Deal van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.