Effectieve kennismaking tussen jongeren en werkgevers. Een handreiking.

In deze handreiking worden tien projecten beschreven waarbij kennismaking tussen werkgevers en jongeren tot stand wordt gebracht. Deze kennismaking is belangrijk om een aantal redenen. Ten eerste om werkzoekende jongeren en werkgevers aan elkaar te koppelen, en zo een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de jeugdwerkloosheid en een gezonde arbeidsmarkt. Ten tweede omdat kennismaking kan bijdragen aan het overbruggen van negatieve beeldvorming die soms een rol kan spelen wanneer werkgevers jongeren willen aannemen.

Het doel van deze handreiking is om beleidsmedewerkers en uitvoerders inspiratie en praktische voorbeelden te bieden waarmee ze in hun gemeente of regio projecten kunnen opzetten waarbij een goede kennismaking tussen werkgevers en jongeren tot stand is te brengen.