Werkt praktijkervaring tegen jeugdwerkloosheid?

Onderzoek naar de effectiviteit van praktijkervaringen op arbeidsmarktkansen van jongeren door Kennisplatform Integratie & Samenleving. Volgens het onderzoek is het aannemelijk dat praktijkervaring de werkloosheid onder migrantenjongeren vermindert. Uit diverse studies blijkt dat concrete kennis opdoen tijdens een stages of werkplek bijdraagt aan het vinden van werk. Wel komt uit het literatuuronderzoek naar voren dat er enkele belangrijke randvoorwaarden zijn.  Er is ook een factsheet beschikbaar waarin de resultaten van het onderzoek zijn gebundeld.