Handreiking Ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie

Handreiking voor het vormgeven van experimenten op vmbo-scholen in het project ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de steden die deelnemen aan de City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid. In dit kader is ook de Handreiking Inrichting van de werkexploratie ontwikkeld.