Handreiking Inrichting van de Werkexploratie

Handreiking voor het vormgeven van experimenten op vmbo-scholen in het project Werkexploratie. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de steden die deelnemen aan de City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid. De handreiking behandelt de brede, algemene scope vanaf visievorming tot uitvoering in
15 stappen op drie niveaus. Die zijn essentieel om toe te werken naar de werkexploratie.