Samen met gemeenten, UWV, scholen en werkgevers hebben we de afgelopen jaren keihard gewerkt om jongeren aan het werk te helpen en hen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Met die gezamenlijke inzet maken we voor veel jongeren het verschil.

Alle jongeren klaar voor de arbeidsmarkt

De cijfers zijn positief. De economie trekt aan, het aantal vacatures neemt toe naar één miljoen in 2018 en de werkloosheid daalt. Maar daarmee we zijn er niet. Hoe hard de economie ook groeit, in je eentje de weg naar werk vinden is niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Zo maken een verkeerde studiekeuze, het ontbreken van een diploma, ineffectief zoek- en solliciteergedrag, matige werknemersvaardigheden en negatieve beeldvorming door naam, leeftijd of simpelweg het hebben van een uitkering het vinden van werk extra lastig. Deze jongeren zijn onnodig lang of vaak werkloos.

We moeten voorkomen dat er een tweedeling ontstaat tussen jongeren die makkelijk aan het werk komen en jongeren die daar meer moeite mee hebben. Of, zoals het SCP schreef: een mogelijke scheidslijn in de toekomst ligt niet zozeer tussen de haves en de havenots, maar tussen de cans en de cannots. De overheid heeft en houdt een taak om ervoor te zorgen dat deze jongeren een voet tussen de deur krijgen en houden. Want alle jongeren verdienen een goede start met een eerlijke kans op werk. Dat is belangrijk voor jongeren zelf én voor de samenleving. Werk maakt dat je mee kan doen, je talenten kan ontwikkelen en je leven tot een succes kan maken.