Home

De Aanpak Jeugdwerkloosheid zet zich in 2015 en 2016 in om de werkloosheid onder jongeren die minder zelfredzaam zijn, te verminderen en te voorkomen. Op deze website lees je meer over de Aanpak Jeugdwerkloosheid en blijf je op de hoogte van alle activiteiten die Team Aanpak Jeugdwerkloosheid samen met gemeenten, UWV, scholen, werkgevers en andere organisaties ondernemen.

Tweets @aanpakJWL

Volg @aanpakJWL