Home

Zelfstandig de weg naar werk vinden is niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Zo maken een verkeerde studiekeuze, het ontbreken van een diploma, ineffectief zoek- en solliciteergedrag, matige werknemersvaardigheden en negatieve beeldvorming door naam, leeftijd of simpelweg het hebben van een uitkering het vinden van werk extra lastig. Deze jongeren zijn onnodig lang of vaak werkloos.

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid zet zich juist voor hen in. Want alle jongeren verdienen een goede start met een eerlijke kans op werk. Dat is belangrijk voor jongeren zelf én voor de samenleving. Werk maakt dat je mee kan doen, je talenten kan ontwikkelen en je leven tot een succes kan maken.

Op deze website lees je meer over de Aanpak Jeugdwerkloosheid en blijf je op de hoogte van de actualiteit.

Tweets @aanpakJWL

Volg @aanpakJWL