Home

Het programma Aanpak Jeugdwerkloosheid houdt op te bestaan in zijn huidige vorm. Samen met gemeenten, UWV, scholen, werkgevers en andere partners werkte Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van 2016 tot medio 2017 hard om jongeren die het alleen niet redden, aan het werk te helpen en hen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Met die gezamenlijke inzet hebben we voor veel jongeren het verschil kunnen maken. We danken onze samenwerkingspartners daarvoor.

Er blijft aandacht voor jongeren die zelfstandig de weg naar werk niet vinden. Zie voor meer informatie Einde en opvolging programma Aanpak Jeugdwerkloosheid. De documenten, nieuwsberichten en rapporten blijven tot eind 2017 beschikbaar op deze website. Ons e-mailadres aanpakjeugdwerkloosheid@minszw.nl blijft bestaan.